česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Společenstva a druhy hub

Na odvalu Dolu Jindřich II ve Zbýšově se vyskytují druhy makroskopických hub preferující pokročilejší stadium ekologické sukcese na plochách s provedenou lesnickou rekultivací. Na místech s obnaženým vysychajícím substrátem haldoviny se vyskytují druhy hub počátečních stadií ekologické sukcese. Rostou zde houby vázané na řídké krátkostébelné trávníky. Další skupinu tvoří houby vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny břízu bělokorou (Betula pendula), topol osiku (Populus tremula), vrbu jívu (Salix caprea), vrbu křehkou (Salix euxina) a druhy vázané mykorhizou borovici lesní (Pinus sylvestris). Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin. Biodiverzita makroskopických hub není příliš vysoká, ale lokalita je z mykologického i ochranářského hlediska zajímavá. Průzkumy potvrdily výskyt 37 druhů, z toho 2 ohrožených. Z kategorie NT – téměř ohrožené taxony Červeného seznamu hub České republiky byla nalezena čirůvka kroužkatá (Tricholoma cingulatum). Do kategorie DD – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů, patří bedla namasovělá (Lepiota subincarnata). Na odvalu Dolu Jindřich II ve Zbýšově byl také zaznamenán hnojník libečkový (Coprinus levisticolens), který je novým druhem pro Českou republiku.

GPS pozice

N 49° 9.598', E 16° 21.210'
[GPX]

[MAPY.CZ]