česky english deutsch <<< >>>

Těžebna štěrkopísku Boršice

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na většině ploch Těžebny štěrkopísku Boršice zastoupeni společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese na stanovištích s minimálním vegetačním pokryvem nebo s řídkými krátkostébelnými trávníky. Společenstva pokročilejších stadií ekologické sukcese osídlují jižní cíp těžebny se starým sadem a zapojenými dlouhostébelnými trávníky. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 12 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je vysoká, což je dáno přítomností mnoha ploch s jemným hlinitopísčitým substrátem, ve kterém si tito živočichové budují hnízda. Jejich společenstvo je reprezentováno 59 druhy (12 ohroženými a 1 zvláště chráněným). Z kategorie CR – kriticky ohrožené taxony Červeného seznamu zde žije kyjonožka černá (Ceratina cucurbitina), ploskočelka (Lasioglossum intermedium), trubčík (Astata kashmirensis), stopčík pobřežní (Mimumesa littoralis) a hrabalka (Auplopus rectus). Kategorii EN – ohrožené taxony zastupují bodulka (Oxybelus quatuordecimno­tatus), stopčík (Pemphredon enslini) a rejdilka znamenaná (Solierella compedita). Do kategorie VU – zranitelné taxony patří kutěnka drobná (Ammoplanus marathroicus), kutík malý (Lindenius pygmaeus armatus), bodulka (Oxybelus haemorrhoidalis) a kutěnka (Passaloecus clypealis). Dále zde byl zaznamenán čmelák lesní (Bombus sylvarum), kteří je vyhláškou zvláště chráněný jako ohrožený druh (§ O). Ze společenstva blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) byl nalezen pouze mravenec obecný (Lasius niger). Biodiverzita brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu poměrně nízká. Společenstvo je tvořeno 9 běžnými druhy. Biodiverzita zástupců řádu motýlů (Lepidoptera) je průměrná. Bylo zde dokumentováno celkem 17 druhů (1 ohrožený a 1 zvláště chráněný). Z kategorie VU – zranitelné taxony Červeného seznamu byl zaznamenán otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) § O. Potvrzena byla přítomnost ohniváčka černočárého (Lycaena dispar) § SO. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) zde žijí hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Otakárek ovocný

Ohniváček černočerný

Otakárek fenyklový

GPS pozice

N 49° 2.925', E 17° 22.298'
[GPX]

[MAPY.CZ]