česky english deutsch <<< >>>

Těžebna štěrkopísku Boršice

Společenstva a druhy hub

V Těžebně štěrkopísku Boršice je část ploch pokryta řídkými krátkostébelnými trávníky. Z dřevin se zde v hojnějším počtu vyskytuje vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix euxina) a topol bílý (Populus alba). Méně početné zastoupení mají dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata) a smrk ztepilý (Picea abies). Pro rozvoj makroskopických hub jsou příznivé řídké trávníky a společenstva pionýrských náletových dřevin. V těžebně se vyskytují druhy řídkých trávníků, druhy preferující živinami bohaté trávníky i druhy živinami chudých, vysychavých trávníků stepních společenstev. Nacházejí se zde také druhy vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny. Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin. Z mykologického hlediska není Těžebna štěrkopísku Boršice příliš zajímavá. Biodiverzita makroskopických hub v tomto nepřírodním biotopu je nízká. Celkem zde bylo nalezeno 20 druhů makroskopických hub (z toho 1 ohrožený). Mecháček síťnatý (Arrhenia retiruga) je v Červeném seznamu hub České republiky evidovaný v kategorii ?EX – nezvěstné taxony. Nalezena byla šupinovka travní (Pholiota graminis) vzácnější houba vázaná na občasně zaplavovaná a vysychající stanoviště s vyšším obsahem solí v půdě a límcovka věnčená (Stropharia coronilla) vzácnější houba živinami chudších a vysychavých trávníků.

Mecháček síťnatý

Užitečné informace

V Těžebně štěrkopísku Boršice je část ploch pokryta řídkými krátkostébelnými trávníky. Z dřevin se zde v hojnějším počtu vyskytuje vrba jíva, vrba křehká a topol bílý. Méně početné zastoupení mají dub letní, jasan ztepilý, lípa malolistá a smrk ztepilý.

GPS pozice

N 49° 2.920', E 17° 22.264'
[GPX]

[MAPY.CZ]