česky >>>

Těžebna štěrkopísku Boršice

Obec Boršice – historie a současnost

Obec Boršice se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště, vzdušnou čarou asi 8,0 km západně od centra Uherského Hradiště. Geografická poloha je 49°03'45“ severní šířky a 17°21'03“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 212 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 2 188 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Boršic zaujímá rozlohu 9,82 km? (z toho 5,76 km? zabírá orná půda, 0,68 km? vinice, 0,36 km2?zahrady, 1,17 km? ovocné sady, 0,20 km? trvalé travní porosty, 0,11 km? lesní pozemky, 0,076 km? vodní plochy, 0,30 km? zastavěné plochy a 1,17 km? ostatní plochy). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1202. Geomorfo­logicky patří Boršice do provincie Západopanonská pánev, do subprovincie Vídeňská pánev, do oblasti Jihomoravská pánev, do celku Dolnomoravský úval a do podcelku Dyjsko-moravská pahorkatina. Na severozápadě Boršice sousedí s městysem Buchlovice a na jihu s obcí Polešovice. Na většině administrativního území Boršic se rozkládají zemědělské plochy obhospodařované v nevhodně velkých celcích bez dostatečného počtu ekostabilizačních prvků odpovídající rozlohy. Pouze v severním cípu a v centrální části území jsou menší lesní porosty. Administrativním územím Boršic protéká ve směru severozápad – jihovýchod Dlouhá řeka a ve směru západ – východ Medlovický potok. Urbanizovaným územím prochází ve směru sever – západ silnice II. třídy č. 422 Boršice – Valtice. V Boršicích navazují na tradici pěstování a produkce vína. Územní začlenění těžebny štěrkopísku ?? okres: Uherské Hradiště ?? obec: Boršice ?? katastrální území: Boršice u Buchlovic (607983) ?? list mapy: 25–33 (Uherské Hradiště), resp. 25–33–16 ?? souřadnice těžebny štěrkopísku 49°3'12.481"N, 17°22'16.472"E Přístup do Těžebny štěrkopísku Boršice je po místní komunikaci vlevo ze silnice II. třídy č. 427. Základní charakteristika těžebny štěrkopísku ?? tvar těžebny štěrkopísku: nepravidelný, protažený ve směru severovýchod – jihozápad ?? plocha těžebny štěrkopísku: cca 18,5 ha ?? nadmořská výška těžebny štěrkopísku: 203 m n. m. ?? druh pozemků: ostatní plocha (dobývací prostor) ?? č. parcel: 5065/20–5065/58 ?? vlastník pozemků: NAPROST, s. r. o.; fyzické osoby ?? rok zahájení těžby: 20. léta 20. století ?? rok ukončení těžby: –

Celkový pohled na Těžebnu štěrkopísku Boršice

GPS pozice

N 49° 2.998', E 17° 22.143'
[GPX]

[MAPY.CZ]