česky english deutsch <<< >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Společenstva a druhy hub

V bývalé Těžebně cihlářské hlíny Havřice je na větší ploše nainstalovaná fotovoltaická elektrárna. V jihozápadní části lokality je větší bezodtoká vodní nádrž. Na jejím jihovýchodním břehu jsou opětovně zaplavované a vysychající plochy půd s vyšším obsahem solí. V severní, jihovýchodní a jižní části jsou plochy s řídkými krátkostébelnými trávníky. Z dřevin se zde v hojnějším počtu vyskytují vrby (Salix), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula) a topol bílý (Populus alba). Méně početné zastoupení mají dub letní (Quercus robur), borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies). Pro rozvoj makroskopických hub jsou příznivé řídké trávníky, přechodně zamokřované plochy a porosty řídce rostoucích dřevin. Širokému spektru biotopů odpovídá pestré společenstvo makroskopických hub. Vyskytují se zde druhy počátečních stadií přirozené ekologické sukcese, druhy řídkých trávníků, druhy preferující živinami bohaté trávníky i druhy stanovišť se zvýšeným obsahem solí v půdě. Nacházejí se zde také druhy vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny. Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Z mykologického hlediska je bývalá Těžebna cihlářské hlíny Havřice vcelku zajímavá. Biodiverzita makroskopických hub v tomto nepřírodním biotopu není příliš vysoká. Celkem zde bylo nalezeno 32 druhů makroskopických hub (z toho 3 ohrožené). Mecháček síťnatý (Arrhenia retiruga) je v Červeném seznamu hub České republiky evidovaný v kategorii ?EX – nezvěstné taxony a kyjanka špičatá (Clavaria falcata) společně s voskovkou stálou Konradovou (Hygrocybe acutoconica var. konradii) v kategorii DD – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů.

Mecháček síťnatý

Kyjanka špičatá

Voskovka kuželovitá

GPS pozice

N 49° 1.486', E 17° 36.867'
[GPX]

[MAPY.CZ]