česky deutsch <<< >>>

Klánovický les

Vidrholec a Slavětice

Vidrholec nebo Fidrholec se od nepaměti říkalo Klánovickému lesu, který skýtal velmi živnou půdu pro všelijaké loupežníky a zloděje v dobách od středověku až do konce 18. století. Vedla tudy totiž důležitá císařská stezka z Prahy na Moravu, po níž se pohybovala snadná loupežnická kořist – obchodníci. Dokonce se zde v 17. století pohyboval i legendární loupežník Petrovský, jenž se dostlal do podvědomí díky známé pohádce Zvířátka a Petrovští. Jak to však ve Vidrholci vypadalo dříve, než byl souvisle zalesněn?

Ve středověku se na území Klánovického lesa nacházelo několik vesnic – Žák, Lhota nad Úvalem (zvaná též Vidrholec) a Slavětice. V jejich okolí se vyskytovalo několik rybníků, polí a lesů, avšak vesničany velice poznamenala třicetiletá válka (1618–1648) a taky zdejší neúrodná půda. Neměli žádnou obživu a obydlí postupně opouštěli, vesnice chátraly, až časem úplně zanikly. Jejich pozůstatky jsou viditelné na terénních depresích. Občas uvidíte nepřirozeně vystupující muldy – to jsou pozůstatky zdiva tehdejších staveb, zasypané staletým nánosem listí. Zachovala se taky středověká studna, jež zásobovala vodou vesnici Žák, či hráz starého rybníka. Po zániku těchto vsí v 16. a 17. století tu vznikl souvislý les s již výše zmiňovanou obchodnickou stezkou na Moravu (dnešní hlavní tah Praha-Kolín).

Rev_Klanovice_pre­zencni3_1

Samota Nový dvůr – stavba, u které teď stojíte, je bývalý poplužní dvůr, později lichtenštejnská myslivna. Stojí na místě jedné ze zaniklých vesnic, Slavětic, o níž jsou první zmínky už z r. 1227. Kousek odsud byl velký rybník, který byl zrušen až při výstavbě železniční tratě Praha – Kolín. Byl nazýván podle zaniklé vesnice, Slavětický, a byl z největších z rybníků nacházejících se na území dnešního Klánovického lesa. Jeho hráz je dobře viditelná v nedalekých terénních nerovnostech.

GPS pozice

N 50° 5.578', E 14° 38.901'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz