česky >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Vesnice Havřice – historie a současnost

Vesnice Havřice se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště, vzdušnou čarou asi 2,3 km severozápadně od centra Uherského Brodu. Původně samostatná obec je dnes jednou z 5 částí města Uherský Brod. Geografická poloha je 49°01'53“ severní šířky a 17°37'28“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 210 m n. m. K 31. 12. 2016 zde žilo 892 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Havřic zaujímá rozlohu 8,98 km? (z toho největší podíl zaujímají zemědělsky obhospodařované plochy). Geomorfologicky patří Havřice do provincie Západní Karpaty, do subprovincie Vnější Západní Karpaty, do oblasti Moravsko-slovenské Karpaty, do celku Vizovická vrchovina a do podcelku Hlucká pahorkatina. Na východě Havřice sousedí s městem Uherský Brod a na jihozápadě s obcí Vlčnov proslavenou tradiční Jízdou králů. Na většině katastrálního území Havřic se rozkládají zemědělské plochy obhospodařované v nevhodně velkých celcích bez dostatečného počtu ekostabilizačních prvků odpovídající rozlohy. Pouze v západním cípu území jsou menší lesní porosty. Katastrálním územím Havřic protéká ve směru severozápad – jihovýchod řeka Olšava, ve směru jih – sever potok Chrástka a v severojižním Havřický potok. Urbanizovaným územím prochází ve směru jihovýchod – severozápad silnice I. třídy E50 Brno – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Starý Hrozenkov, silnice III. třídy č. 05019 a železniční trať č. 340 a 341 (Vlárská dráha) Brno – Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk – Trenčianská Teplá. V Havřicích je více vinařských staveb a kaplička ve stylu typickém pro Slovácko. Územní začlenění těžebny hlíny ?? okres: Uherské Hradiště ?? obec: Uherský Brod ?? katastrální území: Havřice (638064) ?? list mapy: 35–12 (Uherský Brod), resp. 35–12–01 ?? souřadnice těžebny hlíny: 49°1'32.527"N, 17°36'50.305"E Přístup do Těžebny cihlářské hlíny Havřice je vlevo ze silnice I. třídy E50. Základní charakteristika těžebny hlíny ?? tvar těžebny hlíny: nepravidelný, protažený ve směru severovýchod – jihozápad ?? plocha těžebny hlíny: cca 7,35 ha ?? nadmořská výška těžebny hlíny: 216 m n. m. ?? druh pozemků: ostatní plocha (jiná plocha, dobývací prostor) ?? č. parcel: 1085/4; 3694; 3695; 3698; 3699; 3702 ?? vlastník pozemků: Clean Management, a. s.; Solarland, s. r. o.; fyzické osoby ?? rok zahájení těžby: 1. čtvrtina 20. století ?? rok ukončení těžby: 1995

Celkový pohled na Těžebnu cihlářské hlíny a Havřice

GPS pozice

N 49° 1.592', E 17° 36.791'
[GPX]

[MAPY.CZ]