česky english deutsch <<< >>>

Odkaliště a úložiště Vysočany

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na území Odkaliště a úložiště Vysočany zastoupeni zejména společenstvy trvalých travních porostů a společenstvy pokročilých stadií ekologické sukcese v nepřírodních biotopech. Tato společenstva mimo jiné zahrnují 15 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Skupina blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je reprezentována 15 druhy, z toho 3 jsou ohrožené a 2 zvláště chráněné. Čmelák proměnlivý (Bombus humilis) vyhláškou č. 395/1992 Sb. zvláště chráněný jako ohrožený druh, ploskočelka (Lasioglossum glabriusculum) a ševčík (Passaloecus clypealis) jsou v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidovaní v kategorii VU – zranitelné taxony. Dále tady byl zaznamenán čmelák zahradní (Bombus hortorum), který je podle vyhlášky zvláště chráněný jako ohrožený druh. Společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu tvořeno 9 běžnými druhy. Z řádu motýlů (Lepidoptera) zde bylo dokumentováno celkem 17 druhů. Žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu, ani zvláště chráněný podle vyhlášky. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byly zaznamenány 4 druhy – páskovka keřová (Cepaea hortensis), páskovka hajní (Cepaea nemoralis), hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Babočka kopřivová

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Čmelák proměnlivý (Bombus humilis) Čmelák proměnlivý je zástupce čeledi včelovitých (Apidae). Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Patří druhové skupiny „pocket makers“ charakteristické tím, že při stavbě hnízda jsou pod larvami budovány zvláštní voskové buňky. Do nich dělnice ukládají pyl a med. Larvy nejsou krmeny, ale samy takto nashromážděnou potravu odebírají. Čmelák proměnlivý je menší druh, jehož matka dorůstá velikosti 16 – 18 mm. Zbarvení tohoto čmeláka je značně variabilní. Nejčastěji je tělo béžové a hruď shora hnědočerná U jiných forem je hruď zlatooranžová a béžový zadeček má první články oranžové. Konec zadečku bývá nažloutlý. Různé barevné varianty se mohou vyskytovat v rámci jedné rodiny. Aktivní je zejména v době květu hluchavek. V České republice se vyskytuje poměrně vzácně.

Užitečné informace

Mezi ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých patří čmelák proměnlivý, který je zástupcem čeledi včelovitých. Vyhláškou MŽP je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Patří druhové skupiny „pocket makers“ charakteristické tím, že při stavbě hnízda jsou pod larvami budovány zvláštní voskové buňky.

GPS pozice

N 50° 23.386', E 13° 31.245'
[GPX]

[MAPY.CZ]