česky english deutsch <<< >>>

Rašeliniště Kozohlůdky

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na většině plochy Rašeliniště Kozohlůdky zastoupeni společenstvy pokročilejších stadií ekologické sukcese. Mimořádně vysoká je biologická rozmanitost půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Jejich společenstvo tvoří 55 druhů, z nichž Eupelops claviger a Phthiracarus sp. jsou novými druhy pro Českou republiku. Biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je poměrně nízká, což je dáno nedostatkem ploch s jemným písčitým substrátem. Jejich společenstvo je reprezentováno 15 druhy (2 ohroženými). Z toho hrnčířka (Stenodynerus xanthomelas) je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidovaná v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Do kategorie EN – ohrožené taxony patří zdobenka (Epeoloides coecutiens). Velmi vysoká je biologická rozmanitost blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae). Společenstvo je tvořeno 10 druhy. Z nich Formica candida, mravenec otročící (Formica fusca), Formica polyctena a mravenec loupeživý (Formica sanguinea) jsou podle vyhlášky zvláště chráněni jako ohrožené druhy. Brouci z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) jsou v tomto nepřírodním biotopu zastoupeni 5 běžnými druhy. Také biodiverzita zástupců řádu motýlů (Lepidoptera) je vyšší. Bylo zde dokumentováno celkem 14 druhů. V kategorii VU – zranitelné taxony je evidován perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) a bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis) vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. zvláště chráněný jako ohrožený druh.

Perleťovec fialkový

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) Perleťovec fialkový je vzácnější motýl z čeledi babočkovitých (Nymphalidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony. Rozšířen je od severního Španělska přes celou Evropu, Turecko, evropské Rusko, severozápadní Kazachstán, Sibiř, Kamčatku a Dálný východ po Japonsko. V České republice se vyskytuje v otevřených strukturách lesních porostů s mnoha rozhraními krajinných složek (ekotony). Rozpětí jeho křídel je 3 – 4 cm. Jejich základní barva je oranžová s černými skvrnami různých tvarů a klikatými proužky. Vajíčka klade jednotlivě na spodní stranu listů. Živnými rostlinami larev jsou violky (Viola). Motýl je v našich podmínkách většinou jednogenerační (duben – červen), v teplých oblastech také dvougenerační (duben – červen, konec července – září).

Žluťásek řešetlákový

GPS pozice

N 49° 12.679', E 14° 38.930'
[GPX]

[MAPY.CZ]