česky <<< >>>

Rudný odval a odkaliště Proboštov

Geologická charakteristika lokality

Odkaliště Proboštov v současné době převyšuje okolní terén. Na jihu dosahuje jeho hráz 18 m výšky, na severní straně zhruba 4 m. Tvar nádrže je okrouhlý. Plochy kolem nádrže odkaliště jsou poznamenány starými důlními díly, poklesy (pinkami) po hlubinném dobývání hnědého uhlí v minulosti. Deprese místy dosahují hloubky až 5 m. Odkaliště Proboštov bylo v průběhu těžby nerostných surovin v okolí postupně zaplněno kaly z úpravny hnědého uhlí v Sobědruhách. Poté sem byly ukládány nízkoprocentní fluoritové písky, které vznikaly jako odpadní produkt při těžbě fluoritu. Ty se skládají ze 75 % z křemene, z 20 % z fluoritu a zbytek tvoří příměsi vápence a jílů. Kvalita písků umožňuje v současné době po úpravě zrnitosti jejich následné využití v průmyslu a ve stavebnictví. Fluorit (kazivec) je krychlový minerál skládající se z fluoridu vápenatého (CaF2). Má nekovový vzhled, je skelně lesklý až mdlý, na vrypech je bílý. Bývá průhledný i průsvitný. Je křehký a vyniká dokonalou štěpností, kterou zhoršuje přítomnost vrostlých částic jiných minerálů (křemene, barytu, aj.). V ložiskách cínových a wolframových rud je fluorit obvykle mladším akcesorickým minerálem. Fluorit z nalezišť na Teplicku je zelený, světle a tmavě modrý, narůžovělý a bezbarvý s tmavomodrým jádrem. Bledě modré nebo zelené krychle jsou místy ozdobně pokryty pyritovou kůrou, sedí na krystalech kasiteritu, křemene a dolomitu v dutinách křemenných žil v rule. Tmavě fialové krystaly zejména v revíru Knötel s křišťálem a dolomitem. Na kulovité agregáty krychlových krystalů fluoritu nasedají malé žlutobílé a světle vínově žluté pyramidy scheelitu. Historie těžby a využívání fluoritu je velmi dlouhá. V chemii se již od roku 1670 používal ve směsi s vitriolovým olejem k leptání skla. V Českých zemích se průmyslově začal využívat po roce 1900. Po rozsáhlém průzkumu fluoritových ložisek na přelomu 50. a 60. let 20. století v okolí Kovářské, Hradiště u Kadaně, Vrchoslavi a Harrachova, byla v roce 1951 zahájena těžba na ložisku Vrchoslav u Teplic. Pak už následovala těžba v Jílovém u Děčína (1955), Křížanech (1956), na nejdůležitějším ložisku Moldava v roce 1957, na Harrachově (1958) a na Běstvině (1976). Fluorit se používá především jako surovina k výrobě fluorových preparátů (umělých hmot, kapalin na přenos chladu, kyseliny fluorovodíkové), v hutnictví, sklářství, při výrobě cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice aj.

Vrstvy nízkoprocentních fluoritových písků

GPS pozice

N 50° 40.613', E 13° 50.123'
[GPX]

[MAPY.CZ]