česky english deutsch <<< >>>

Rudný odval a odkaliště Proboštov

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na území Odvalu a odkaliště Proboštov zastoupeni společenstvy lesních a křovinatých lemů. Místa bez bylinného vegetačního krytu, kde na povrch vystupují nízkoprocentní fluoritové písky, jsou osídlena společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese na jemných písčitých substrátech chudých živinami. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 10 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Skupina blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je reprezentována 32 druhy, z toho 6 je ohrožených. Z kategorie EN – ohrožené taxony Červeného seznamu bezobratlých České republiky byl určen pouchlík (Nysson niger). Do kategorie VU – zranitelné taxony patří šíronožka (Crabro peltarius), šíronožka (Crossocerus wesmaeli), ploskočelka (Lasioglossum sexstrigatum), šíronožka (Lindenius pygmaeus armatus) a ruděnka (Sphecodes reticulatus). Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 2 běžnými druhy. Relativně solidní biodiverzitu má společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae), které je v tomto nepřírodním biotopu tvořeno 9 běžnými druhy. Z řádu motýlů (Lepidoptera) byly dokumentovány 2 běžné druhy. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byl zaznamenán hlemýžď zahradní (Helix pomatia).

Babočka síťkovaná

Druhy bezobratlých živočichů Babočka síťkovaná (Araschnia levana) Babočka síťkovaná je denní motýl z čeledi babočkovitých (Nymphalidae). Je rozšířena od Pyrenejí přes západní, střední a východní Evropu a Sibiř až po Dálný východ a Japonsko. V Evropě se areál jejího výskytu zvětšuje. V České republice se vyskytuje na celém území vcelku běžně. Rozpětí jejích křídel je asi 4 cm. Vytváří 2 – 3 generace za rok. První žije od dubna do června, druhá od července do začátku září. Částečná třetí od září do října. Generace se od sebe výrazně barevně liší. Jarní generace je hnědočervená s černými skvrnami, letní je černá s bílými a červenými skvrnami a podzimní je přechodem mezi oběma předchozími. Samička klade desítky vajíček na spodní strany listů kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Jsou nalepena do sloupečků. Housenky jsou černé a mají růžky. Žijí pohromadě a před kuklením se rozlézají. Při vyrušení padají z živné rostliny na zem. Kuklí se na rostlině zavěšeny hlavou dolů. Kukla přezimuje. Jarní generace žije zejména v uzavřených populacích, zatímco letní se rozlétává do okolí. Babočka síťkovaná preferuje rozhraní lesních a lučních biotopů – nivní louky, lesní světliny apod.

GPS pozice

N 50° 40.639', E 13° 50.289'
[GPX]

[MAPY.CZ]