česky >>>

Rudný odval a odkaliště Proboštov

Obec Proboštov – historie a současnost

Obec Proboštov (německy Probstau) se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Teplice vzdušnou čarou asi 3,3 km severovýchodně od centra města Teplice. Geografická poloha je 50°40'40“ severní šířky a 13°50'10“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 245 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 2 657 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Proboštova zaujímá rozlohu 3,74 km² (z toho 0,249 km² zabírá orná půda, 0,338 km2 zahrady, 0,144 km² ovocné sady, 0,714 km² trvalé travní porosty, 0,938 km² lesní pozemky, 0,149 km² vodní plochy, 0,227 km² zastavěné plochy a 0,978 km² ostatní plochy). Rozkládá se v severovýchodní, urbanizované a industrializované, ale také lesnaté části okresu Teplice. Obec Proboštov má dvě části – Proboštov a Přítkov. První stopy po pobytu lidí v tomto regionu byly nalezeny v oblasti vymezené dnešními obcemi Bohosudov, Krupka, Přítkov a Bystřice. Pocházely z období přechodu od pozdní doby kamenné k době bronzové (2200 – 1900 př. n. l.). Přítomnost těchto lidí nejspíše souvisela s výskytem cínu v Krušných horách a s možností vyrábět bronzové předměty. Proboštov samotný však vznikl až ve středověku. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. V 19. sto­letí, zejména po roce 1858, kdy byla vybudována železniční trať Teplice – Ústí nad Labem, se v okolí obce objevilo mnoho nových podniků a dolů. Postupně zde byly otevřeny doly Richard (1860), Britannia I a II (1871), Herrenbusch (1941). Někteří obyvatelé nacházeli obživu v továrně na výrobu porcelánu a keramiky Urbach, v Mühlsteinově koželužně, v továrně na nábytek a dřevěné výrobky, v továrně na výrobu kovového zboží Favoritwerke apod. Významnou událostí v novějším vývoji obce bylo připojení Přítkova k Proboštovu v roce 1960. V roce 2001 byla v obci otevřena víceúčelová budova Radnice, která se stala dominantou náměstí. V jižní části administrativního území obce je soustředěno urbanizované území. V severní části jsou lesní porosty a zemědělsky obhospodařované plochy. Administrativním územím obce protéká několik drobných vodních toků a je zde několik větších vodních nádrží (Proboštovský rybník, Jaroslav). Urbanizovaným územím obce prochází železniční trať č. 130 Ústí nad Labem – Proboštov – Teplice – Chomutov. Zajímavou pamětihodností je kaple sv. Antonína Paduánského.

Celkový pohled na odval a odkaliště Proboštov

Územní začlenění odvalu a odkaliště Proboštov
 okres: Teplice
 obec: Proboštov
 katastrální území: Proboštov u Teplic (733105)
 list mapy: 02–32 (Teplice), resp. (02–32–09)
 souřadnice odvalu a odkaliště: 50°40'37.188"N, 13°50'12.764"E Rudný odval a odkaliště Proboštov je dostupný po místní komunikaci Proboštov – Přítkov a z ní vpravo odbočující účelové komunikaci.

Základní charakteristika odvalu a odkaliště Proboštov
 tvar odvalu a odkaliště: kruhový
 plocha odvalu a odkaliště: cca 9,26 ha
 nadmořská výška odvalu a odkaliště: 295 m n. m.
 druh pozemků: vodní nádrž umělá – odkaliště
 č. parcel: 1380/1
 vlastník pozemků: Fluorit Teplice, s. r. o.
 rok zahájení ukládání materiálů na odval a odkaliště: 1964
 rok ukončení ukládání materiálů na odval a odkaliště: 1994

GPS pozice

N 50° 40.658', E 13° 50.166'
[GPX]

[MAPY.CZ]