česky <<<

Významné stromy Prahy

Lípa Evropy u Chodovské tvrze

Na Jižním Městě před Chodovskou tvrzí roste pozoruhodná lípa.

Lípa Evropy jaro

Její kmen nese do výšky protáhlou a bohatě větvenou korunu. Lípa každým rokem nápadně zvětšuje svůj objem a postupně se stává dominantou.

Lípa Evropy list

Její historie sahá do roku 2000, kdy byla 9. května slavnostně vysazena představiteli městské části Praha 11. Stalo se tak u příležitosti Evropského dne v Praze, jenž se slavil na území celé metropole. Prostřednictvím různých akcí byla veřejnost seznamována s tím, co přinese členství naší republiky v Evropské unii. Celodenní program se nesl v duchu oslav 50. výročí přijetí Schumanovy deklarace. Samotnou deklaraci přednesl 9. května 1950 francouzský ministr zahraničí Robert Schuman. Navrhl v ní vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), jehož členové by zavedli společnou těžbu uhlí a výrobu oceli. Toto společenství, mezi jehož zakládající členy patřily Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, bylo první z řady nadnárodních evropských institucí, z nichž nakonec vznikla dnešní Evropská unie. Chodovská tvrz, před níž byla lípa vysazena, je rekonstruovaný zámeček a původně středověká tvrz, nyní nejvýznamnější památka na Jižním Městě. Jde o patrový objekt s arkádami na nádvorní straně, téměř kruhového půdorysu, který je na severu přerušen nálevkovitě se rozevírajícím vstupem. Dnes slouží jako kulturní dům a obřadní síň Prahy 11, obklopené parky. Pořádají se zde koncerty a sídlí tu i galerie.
Vznik tvrze se datuje do 13. století. Později byla klasicistně přestavěna. Ve druhé polovině 20. století byl objekt v havarijním stavu. V letech 1984 – 1989 proběhla zásadní rekonstrukce, která podtrhla dochované prvky středověké tvrze. Stáří lípy je přes 15 let.

Lípa Evropy

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 2.087', E 14° 29.956'
[GPX]

[MAPY.CZ]