česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Lípa republiky na sídlišti Novodvorská

Na Lhotce za kulturním centrem Novodvorská mezi panelovými domy roste lípa republiky.

Lípa republiky

Pěkný strom se skládá z košaté koruny trojúhelníkovitého tvaru, která je nesena kmenem větvícím se zhruba ve výšce 2 metrů. Vedle stromu stojí lavička určená k posezení. Lípě bylo dáno do vínku důležité poselství. Byla vysazena 28. října 1968 na paměť 50. výročí vzniku Československé republiky. Výsadbu tehdy doprovodila malá slavnost. Kolem lípy byla vybudována ohrádka v národních barvách. Územní plán sídliště Novodvorská vypracovali počátkem šedesátých let minulého století architekti Aleš Bořkovec a Vladimír Ježek. Výstavba proběhla v letech 1964 – 1969. Hlavní třída se středním trávníkovým pásem s keři rozděluje sídliště na dva okrsky spojené podchodem. Sídliště složené většinou z osmi až dvanáctipodlažních bytových domů panelové konstrukce leží ve dvou katastrech – Lhotka a Braník. Jméno dostalo podle ulice, která převzala název od Nových Dvorů. Někdejší osada, kde žilo koncem 19. století ve dvanácti domech 126 obyvatel, se mohla pochlubit zajímavým anglickým parkem s jednoduše architektonicky členěným objektem panského domu, zvaným zámek. Nyní slouží rekonstruovaný objekt jako kanceláře pro podnikání. Od lípy jsou Nové Dvory vzdáleny vzdušnou čarou zhruba 1,3 km. Stáří lípy se pohybuje okolo 50 let.

Lípa republiky jaro

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 1.427', E 14° 25.992'
[GPX]

[MAPY.CZ]