česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Ferdinand

Společenstva bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na odvalu bývalého Dolu Ferdinand zastoupeni obvyklými společenstvy nacházejícími se v nepřírodních biotopech.

Tato společenstva mimo jiné zahrnují běžné druhy měkkýšů, jako je hlemýžď zahradní a páskovka hajní. Skupina blanokřídlých žahadlových je reprezentována 24 druhy. Mezi nimi jsou zvláště chránění čmelák polní, čmelák rokytový a čmelák zemní. Na odvalu se vyskytují také běžní zástupci řádu brouků. Z řádu motýlů zde bylo dokumentováno celkem 56 druhů, což představuje nejvyšší druhovou rozmanitost ze všech kladenských nepřírodních biotopů. Z nich soumračník žlutoskvrnný je ohrožený a otakárek fenyklový je zvláště chráněný.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů

Čmelák zemní (Bombus terrestris) je zástupce blanokřídlých žahadlových z čeledi včelovitých. Je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Tělo tohoto našeho nejznámějšího čmeláka je oválné, černé barvy se žlutohnědým pruhem za hlavou na předohrudi a uprostřed na druhém zadečkovém článku a s bílým koncem zadečku (čtvrtý a pátý článek). Dělnice měří kolem 16 mm, matka 25 mm. První dělnice (o které pečuje jen matka) jsou velké jen 8 až 10 mm. Hnízdí pod zemí v početných koloniích, které běžně tvoří sto i více jedinců. V hnízdě ukládají dělnice pyl a med do zvláštních voskových nádob, ze kterých později krmí larvy podobně jako včely. Patří mezi první jarní opylovače. Opyluje ovocné stromy a je jedním z nejdůležitějších opylovačů jetelových kultur. Vyskytuje se v celé Evropě, v Malé Asii, v severní Africe a na Kanárských ostrovech. Zavlečen byl na Nový Zéland a do Austrálie. V ČR je rozšířen spíše v nižších a středních polohách.

Čmelák zemní – zdroj wikipedia

Soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) je druh motýla z čeledi soumračníkovitých (Hesperiidae). V Červeném seznamu bezobratlých ČR je uveden v kategorii – ohrožené taxony. Dospělý jedinec má křídla dlouhá 25 – 28 mm. Základní barva horní strany křídel je světle hnědá, s nevýraznými žlutými skvrnami. Na předních křídlech samců je tzv. voničkový pruh (asi 5 mm dlouhá černá čára). Rub křídel je žlutý, přední křídla mají nevýrazné žlué skvrny, zadní jsou beze skvrn. Motýl je vázaný na pokročilejší sukcesní stadia teplomilné vegetace. Primárním stanovištěm jsou květnaté lemy teplomilných doubrav. Vyskytuje se však i ve vápencových lomech a jak je vidět, i na výsypkách. Živnou rostlinou housenek je tráva válečka prapořitá. V průběhu roku se vyvíjí pouze jedna generace motýla. Zajímavostí je, že si housenka ihned po vylíhnutí, aniž by cokoliv žrala, spřede kokon, ve kterém přezimuje. Na jaře se pak prokouše ven a začíná konzumovat mladé listy válečky prapořité. Motýl byl v minulosti běžný, za posledních 50 let však dochází k masivnímu úbytku populací. Hlavní příčinou ohrožení jsou jeho velmi specifické stanovištní nároky. Pro udržení jeho populací je žádoucí v krajině zachovat některé lokality volné sukcesi a nechat je zarůst křovinami.

Soumračník žlutoskvrnný

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) je motýl z čeledi otakárkovitých. Je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Patří mezi největší motýly v ČR, rozpětí křídel je až 10 cm. Základní barva křídel je světle žlutá s černým a modrým mramorováním na okrajích. Ve spodní části křídel se nachází dvě výrazné červené skvrny. Housenky se živí různými planými i pěstovanými zástupci rostlin z čeledi miříkovitých – například mrkví, koprem, kmínem, bedrníkem a dalšími. Dospělci se živí nektarem rostlin. U otakárků se v České republice v průběhu roku vyvíjejí dvě, vzácněji pak tři generace. S dospělými motýly se můžeme setkat od dubna až do září, v nejteplejších oblastech i později. Pro otakárky je v průběhu páření typický tzv. hilltoping. Samci se ve velkých hejnech shromažďují na nejvyšších bodech lokality a tam mezi sebou soutěží o to, komu se podaří obsadit „nejlepší“ tzn. většinou nejvyvýšenější místo. Samice se pak páří s nejúspěšnějšími jedinci. Otakárek fenyklový je v současnosti hojný druh naší fauny. Často obsazuje ruderální stanoviště, zřejmě mu vyhovuje současné opouštění orné půdy. Často se vyskytuje na ladech apod.

Otakárek fenyklový

GPS pozice

N 50° 10.717', E 14° 8.592'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://