česky <<< >>>

Zbyslavice – Dolní louky

Ekosystémy

Rybník je umělá vodní nádrž vytvořená v prvé řadě za účelem chovu ryb. Má samozřejmě i další funkce, slouží často k rekreačním účelům a také k chovu zvířat (nejčastěji kachen a hus). V poslední době jsou čím dál tím důležitější pro zadržování vody v krajině a jako zdroj vody pro místní vodní cyklus. Podle napájení se rozlišují na nebeské (napájené děšťovou vodou), pramenité (postavené na prameni) a říční či potoční, které jsou u nás nejčastější. Zvláštním druhem lesa je les lužní. Ten se nachází především v nížinách v okolí řek, které jsou zjara zaplavované vodou, nebo je zde vyšší hladina spodní vody. Takový kousek lesa můžeme objevit mezi největším zdejším rybníkem a řekou Sezinou. Rostou zde vlhkomilné stromy, jako jsou jasany, vrby a olše. Z bylin pak ty druhy, které kvetou hlavně brzy na jaře, kdy mají dostatek slunce, než se stromy olistí. Řeka přírodního charakteru, v našem případě Sezina, vytváří pestrou paletu biotopů, které jsou domovem pro různorodé živočichy. Nárazový břeh, nebo-li výsep, vytváří kolmé obnažené stěny, ve kterých si např. ledňáček vyhrabává hnízdo. Nánosový břeh, nebo-li jesep, tvoří zase něco, co vypadá jako bahnitá či písečná minipláž, kde svou potravu loví konipasové. V mělkých vodách s rychlým proudem žijí oproti hlubokým klidným tůním odlišné druhy ryb i bezobratlých.

Rybník je umělá vodní nádrž vytvořená v prvé řadě za účelem chovu ryb. Ekosystém lesa tvoří výšková patra: mechové, bylinné, keřové a stromové. Nárazový břeh řeky vytváří kolmé obnažené stěny, ve kterých si např. ledňáček vyhrabává hnízdo

Konipas bilý

Konipas horský

GPS pozice

N 49° 47.922', E 18° 4.259'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Zbyslavice
Iveta Buryanová
e-mail:skola@zszbyslavice.cz
http://