česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Mayrau

Společenstva bezobratlých

Při biologických a ekologických průzkumech byla potvrzena přítomnost 14 druhů motýlů. Blanokřídlí žahadloví jsou zde zastoupeni 5 druhy, z nichž čmelák lesní, čmelák skalní a čmelák zemní jsou zvláště chráněni jako ohrožené druhy. Měkkýše reprezentují 2 běžné druhy hlemýžď zahradní a suchomilka obecná.

Včela medonosná, zlatohlávek zlatý a soumračník žlutoskvrnný

Babočka síťkovaná

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů

Soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) je druh motýla z čeledi soumračníkovitých. V Červeném seznamu bezobratlých ČR je uveden v kategorii ohrožené taxony. Dospělý jedinec má křídla dlouhá 25 – 28 mm. Základní barva horní strany křídel je světle hnědá, s nevýraznými žlutými skvrnami. Na předních křídlech samců je tzv. voničkový pruh (asi 5 mm dlouhá černá čára). Rub křídel je žlutý, přední křídla mají nevýrazné žlué skvrny, zadní jsou beze skvrn. Motýl je vázaný na pokročilejší sukcesní stadia teplomilné vegetace. Primárním stanovištěm jsou květnaté lemy teplomilných doubrav. Vyskytuje se však i ve vápencových lomech a jak je vidět, i na výsypkách. Živnou rostlinou housenek je tráva válečka prapořitá. V průběhu roku se vyvíjí pouze jedna generace motýla. Zajímavostí je, že si housenka ihned po vylíhnutí, aniž by cokoliv žrala, spřede kokon, ve kterém přezimuje. Na jaře se pak prokouše ven a začíná konzumovat mladé listy válečky prapořité. Motýl byl v minulosti běžný, za posledních 50 let však dochází k masivnímu úbytku populací. Hlavní příčinou ohrožení jsou jeho velmi specifické stanovištní nároky. Pro udržení jeho populací je žádoucí v krajině zachovat některé lokality volné sukcesi a nechat je zarůst křovinami.

Čmelák lesní (Bombus sylvarum) je zástupce blanokřídlých žahadlových z čeledi včelovitých a je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Matka dorůstá 16 – 18 mm, za letu vydává ostrý řezavý zvuk. Zbarvení je méně nápadné v šedém až béžovém tónu. Uprostřed hrudi má tmavý terč. Na třetím článku šedého zadečku je zřetelná tmavá páska. Na dalších článcích zadečku se střídají šedé a načervenalé proužky. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. V protikladu ke svému názvu obývá zásadně otevřené krajiny, nikdy lesy. Hnízdo o středním počtu jedinců je budováno mělce pod zemí. Při stavbě díla jsou pod larvami budovány zvláštní voskové kapsičky. Dělnice do nich ukládají pyl a med. Larvy nejsou krmeny, ale samy takto nashromážděnou potravu odebírají.

Čmelák lesní – autor: Keila, Northwestern Estonia, zdroj: wikipedia

Čmelák skalní (Bombus lapidarius) je zástupce blanokřídlých žahadlových z čeledi včelovitých a je také zvláště chráněn jako ohrožený druh. Matka je velká 20 – 23 mm, tělo má černé a konec zadečku ohnivě červený. Stejně jsou zbarveny i dělnice. Samec má navíc žluté čelo a předohruď. V přírodě se nejvíce objevuje v době květu hluchavek. Hnízdí v početných koloniích s několika sty jedinců nejčastěji pod zemí, ale někdy obsazuje i vhodné nadzemní úkryty. V hnízdě ukládají dělnice pyl a med do zvláštních voskových nádob, ze kterých později krmí larvy podobně jako včely.

Čmelák lesní – dělnice, zdroj: wikipedia

Čmelák zemní (Bombus terrestris) je zástupce blanokřídlých žahadlových z čeledi včelovitých a je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Tělo tohoto našeho nejznámějšího čmeláka je oválné, černé barvy se žlutohnědým pruhem za hlavou na předohrudi a uprostřed na druhém zadečkovém článku a s bílým koncem zadečku (čtvrtý a pátý článek). Dělnice měří kolem 16 mm, matka 25 mm. První dělnice (o které pečuje jen matka) jsou velké jen 8 až 10 mm. Hnízdí pod zemí v početných koloniích, které běžně tvoří sto i více jedinců. V hnízdě ukládají dělnice pyl a med do zvláštních voskových nádob, ze kterých později krmí larvy podobně jako včely. Patří mezi první jarní opylovače. Opyluje ovocné stromy a je jedním z nejdůležitějších opylovačů jetelových kultur. Vyskytuje se v celé Evropě, v Malé Asii, v severní Africe a na Kanárských ostrovech. Zavlečen byl na Nový Zéland a do Austrálie. V ČR je rozšířen spíše v nižších a středních polohách.

Čmelák zemní – zdroj: wikipedia

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz