česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Lípa sousedství u Sobína

V Sobíně u Zličína v lokalitě U Čekala při cyklotrase č. 201 do Hostivic najdeme výjimečnou lípu.

lípa srdčitá

Relativně silný kmen nese košatou korunu bohatě se větvící až zhruba 2 metry nad zemí. Dřevina je označována jako lípa sousedství. Důvodem je činnost obyvatel Zličína, kteří se rozhodli zpečetit přátelské vztahy s obcemi v okolí. Stalo se tak 30. listopadu 2006. Lípa byla symbolicky vysazena na hranici kraje hlavní město Praha a Středočeského kraje. Slavnostního aktu se zúčastnili nejen zličínští a sobínští občané, ale i zástupci okolních měst a obcí – Hostivice, Rudná, Chrášťany a Chýně. Spolu se stromem byl na místo usazen kámen – menhir. Byl slavnostně pojmenován Strážce a má symbolizovat dobré vztahy mezi sousedy. Starodávný kámen byl zachráněn při stavbě nové silnice u Teplic a následně byl nadšenci přivezen do Prahy a darován MČ Praha – Zličín. V roce 2011 byla pod lípou umístěna lavička k „sousedskému“ posezení. Katastrální území Sobín, obklopující lípu z jedné strany, náleží k někdejší samostatné vsi Sobín. Ta dříve patřila do kladenského okresu, zatímco sousední Zličín k okresu smíchovskému. V roce 1960 byl Sobín připojen ke Zličínu. V červenci 1974 byl společně se Zličínem připojen k Praze. Sobín se může také pyšnit tím, že na jeho území zhruba 1,2 km jižně od zástavby v lokalitě Za Hospodou se nachází kóta Teleček, což je nejvýše položený bod Prahy (399 m n. m.). Stáří lípy je přes deset let.

lípa srdčitá koruna

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

Rok zařazení do databáze významných stromů Prahy: 2014

GPS pozice

N 50° 4.355', E 14° 16.016'
[GPX]

[MAPY.CZ]