česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Lípa třetího tisíciletí a Lípa Evropy na Zličíně

Na Zličíně při vstupu do parku Na Prameništi naproti Úřadu MČ Praha-Zličín rostou nedaleko od sebe dvě pozoruhodné lípy.

lípa srdčitá

Napravo od vstupu se nachází lípa Evropy. Mladý stromek s krásně rozvinutou korunou rozpíná své větve do všech stran. Lípa byla vysazena u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. Dne 12. května 2004 ji vysadili radní MČ Praha-Zličín. Slavnostního aktu se zúčastnili i zaměstnanci Úřadu MČ Praha-Zličín, starosta městské části, zástupci zdejších hasičů, Mysliveckého sdružení Zličín a žáci zdejší školy. Lípu třetího tisíciletí nalezneme přímo proti vstupu do parku. Stromek s dlouhým rovným kmenem nese tvarem zhruba kulovitou korunu.

lípa srdčitá

Ač byla tato lípa zasazena dříve, není tak vitální jako její kolegyně. Lepší kondici by jí zajistila zvýšená péče včetně pravidelné zálivky. Tato lípa dostala do vínku poselství začátku 3. tisíciletí. To podle gregoriánského kalendáře začalo 1. ledna 2001 a končí 31. prosince 3000. Lípu vysadili členové Rady městské části Praha-Zličín dne 15. listopadu 2000. Oba stromy tvoří důstojný vstup do parku Na Prameništi, jenž byl slavnostně otevřen 12. 6. 2010. Jméno tohoto parku dokazuje skutečnost, jak významné jsou pro Zličín vody. Ostatně tato městská část má ve svém znaku studnu. Na území parku nalezneme technickou památku – jímací štolu z roku 1905, která byla vybudována jako zdroj pro košířský vodovod. Park nabízí dostatek místa k odpočinku i návštěvám s dětmi. Stáří lípy Evropy je přes 10 let a stáří sousední lípy je přes 15 let.

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 3.702', E 14° 17.221'
[GPX]

[MAPY.CZ]