česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Lípa republiky na Vinořském náměstí

Na Vinořském náměstí ve Vinoři nedaleko kostela Povýšení svatého Kříže roste lípa republiky.

lípa srdčitá

Protáhlá a mírně nesouměrná koruna je následkem dřívějšího zastínění od sousedního stromu. Ten zde již není a lípa se tak může znovu pořádně „nadechnout“ a směle se rozrůst. Strom byl vysazen 28. 10. 1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR na doporučení tajemníka někdejšího ONV Prahy 9 p. Sýkory, který zároveň zajištění stromu a jeho výsadbu řídil. Vinořská náves má přibližně obdélníkový půdorys. Na jejím okraji na pískovcovém výběžku nalezneme kostel, který je nejstarší historicky doloženou stavbou v obci. Původní románská jednolodní stavba byla v letech 1727 – 1728 přestavěna do nynější barokní podoby. Projektantem byl pravděpodobně tvůrce vinořského zámku F. M. Kaňka, který původní kostel rozšířil o dvě boční lodi, zvětšil apsidu a k severní straně přistavěl sakristii. V průčelí stavby je hranolová věž, krytá nízkou cibulovitou stříškou. S vinořským kostelem je spojena i pověst o pyšné šlechtičně, která se v kostele propadla, protože zneuctila chléb, údajně pod oltářem sv. Josefa. Stáří lípy se pohybuje okolo 50 let.

lípa srdčitá kmen

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 8.550', E 14° 34.841'
[GPX]

[MAPY.CZ]