česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Jilm vaz v Kolovratech

Jilm vaz v Kolovratech

jilm vaz

V pražských Kolovratech roste při ulici Do Lipan nejmohutnější jilm vaz v Praze. Obvod jeho kmene se pomalu přibližuje 4 m. Strom je také nápadný svoji výškou, která je hodně přes 20 m. Silný kmen nese vysoko položenou vzdušnou korunu. Mohutnější větve oddělující se od kmene níže byly v průběhu let odstraňovány, protože v sousedství stromu vede komunikace. Svojí velikostí zde dřevina působí jako lokální dominanta. Jilmy mají obecně rádi vlhčí stanoviště, a proto se často vyskytují nedaleko vody. Tak tomu bylo donedávna i v Kolovratech. Pár kroků od jilmu dříve fungoval mlýn a naproti přes komunikaci byl Mlýnský rybník. Voda do něj byla přiváděna náhonem, dlouhým cca 750 m, od stavidla na potoce Říčanka. Rybník byl pravidelně zarybňován a také loven, kromě toho sloužil i ke koupání a jako hokejové kluziště. Po roce 1950 začala devastace rybníka zavezením náhonu na dvou místech, aby JZD mělo přístup na louku u Říčan. V roce 1963 bylo rozhodnuto rybník zavézt, což ovšem zakázala vodohospodářská správa. Plocha, kde byl rybník, je dodnes patrná. Místo vodní hladiny je zde louka. Strom je nyní obklíčen chodníkem i vozovkou, a i když mu to jistě neprospívá, úspěšně odolává houbové chorobě zvané grafióza, která v našich zemích zahubila velkou část jilmů. Houba zamezuje protékání mízy cévami, což způsobuje postupné odumírání nejdříve větví, později celého stromu. Stáří jilmu je odhadováno na 190 let.

jilm vaz květ

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 0.547', E 14° 37.589'
[GPX]

[MAPY.CZ]