česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Dub Na Farkáně v Radlicích

V Radlicích nedaleko od stanice metra Radlická nad svahem za kostelem sv. Jana Nepomuckého roste výrazný dub.

dub letní

Dub letní je sloupovitého kultivaru ‘Fastigiata’. Velmi elegantní je jeho úzká koruna. Větve rostoucí z kmene nesměřují vodorovně, nýbrž svisle. Úctyhodné stáří, které je zhruba 180 let, mu ještě více přidává na noblese. Dub je pamětníkem starých časů a dnes je již jediným pozůstatkem někdejší hospodářské usedlosti čp. 26, v jejíž blízkosti rostl. Usedlosti se říkalo Farkáň nebo také Malá. Svoji poslední podobu získala v roce 1850 a byla tvořena obytnou budovou a stodolou. Svůj venkovský ráz si nechala až do svého zániku v 70. letech minulého století, kdy se stala ruinou. Dub byl také svědkem německé okupace českých zemí v březnu 1939, která následně zbrzdila na léta nejen rozvoj Smíchova, ale ohrozila samotnou existenci českého národa a země vůbec. K tragické události došlo 14. února 1945, kdy při náletu 8. americké letecké armády dopadly bomby na Farkáň, těžce poškodily usedlost a několik domů a usmrtily jejich obyvatele. Posledním majitelem usedlosti byl pan Frič, který rovněž zahynul při náletu. Dnes už po usedlosti zbylo jen volné prostranství a statný dub. Radlice podle staré pověsti dostaly jméno od velké radlice, kterou tu za časů kněžny Libuše vykopali ze země bratři Domaboj a Haldán při zakládání svého dvorce. Ve skutečnosti je to odvozenina od jména zdejšího vlastníka majetku pana Radla.

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 3.575', E 14° 23.230'
[GPX]

[MAPY.CZ]