česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Ústřední Lípa republiky na Malé Straně

Na Malé Straně nedaleko tramvajové zastávky Újezd vedle pomníku obětem komunismu roste zajímavá lípa.

lípa srdčitá

Ta má rozložitou košatou trojúhelníkovitou korunu zaujímající čestné místo. Její poselství je však daleko silnější, než by se mohlo na první pohled zdát procházejícím návštěvníkům. Jak už název stromu napovídá, lípa nám připomíná významného českého básníka a novináře Jana Nerudu. Spisovatel se narodil 9. července roku 1834 na Malé Straně v újezdských kasárnách. V srdci Prahy žil a působil, což se promítlo i v jeho díle. Dřevina připomínající tohoto velikána byla vysazena na počest 150. výročí jeho narození. Vysadilo ji Studio přednesu Ústředního klubu školství a vědy ROH v roce 1984 v místech, kde kasárny stávaly. Byly zde postaveny v roce 1712 a vojáci je využívali do roku 1926, poté byl objekt zbořen a na jeho místě byl vybudován sad a park, v počátku s velkou jiřinkovou zahradou. Lípa je označena žulovou deskou se základní informací. Samotný název Újezd je charakterizován jako statek nebo území, které lze ujezdit, zorat, obdělat, ale také pozemek, který je možné objet. Z uježděné cesty se zejména na Karla IV. stává živá ulice. Stáří dřeviny je zhruba 35 let.

lípa srdčitá kmen

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 4.990', E 14° 24.125'
[GPX]

[MAPY.CZ]