česky english deutsch <<< >>>

Kámen a člověk

Votrubcův lom

Votrubcův lom, který byl založen na jjz. svahu Kozákova v nadmořské výšce 576 m, patří mezi klasická mineralogická naleziště. Okolí Votrubcova lomu bylo v roce 1985 vyhlášeno jako národní přírodní památka. K lomu vede od silnice na Kozákov 300 m dlouhá cesta.

Letecký pohled na Votrubcův lom.

Sopečná činnost proběhla v těchto místech v permu před 270 miliony lety. Láva vystupující po trhlinách až na povrch utuhla v podobě mandlovcového melafyru. Petrogaficky melafyry Kozákova patří k latiandezitům až andezitům. Výlevný charakter hornin dokazují polohy tufů, polštářových a provazových láv. Celkem bylo zjištěno sedm různých lávových proudů. Stěnou lomu procházejí žíly jaspisu. Jaspis je tvořen průsvitným až neprůhledným mikroskopicky krystalovaným křemenem, který je promísen s opálem. Hnědou, žlutohnědou až červenou barvu způsobují oxidy železa, jako např. goethit. Zelenou barvu způsobují minerály příbuzné slídám tzv. chlority. K nejcennějším odrůdám jaspisu patří drahý kámen heliotrop, který má v zelené hmotě nepravidelně rozmístěné červené skvrny. Tzv. mandlovcové melafyry obsahují oválné melafyrové mandle i dutiny, které bývají vyplněné křišťálem, ametystem, záhnědou, morionem a citrínem. Chlority, stejně jako hojný zelený minerál ze skupiny montmorillonitu tzv. delessit ,tvoří povlaky a kůry na puklinách a tzv. melafyrových mandlích. Melafyrové mandle jsou vyplněny chalcedonem, achátem a kalcitem. Kalcit tvoří klencové nebo skalenoedrické krystaly. Pověstné jsou sloupečky bílého perleťově lesklého heulanditu, žlutavé snopečky stilbitu a sloupečkovité krystaly phillipsitu, harmotomu a thomsonitu. Chabazit tvoří až 3 cm velké klencovité nebo čočkovité krystaly. Bílý až červený mordenit se vyskytuje ve vláknitých agregátech. Vzácně se vyskytla ryzí měď, goethit a další méně běžné minerály.

Stěna lomu.

řez stěnou votrubcova lomu.

GPS pozice

N 50° 35.230', E 15° 15.394'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Kontaktní osoba: Jiří Vlasák
Tel.:+420 731 413 755
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz