česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Dub letní v Litožnické ulici v Běchovicích

V Běchovicích II v parku v Litožnické ulici dominuje zdejšímu veřejnému prostranství sloupovitý dub letní.

dub letní

Nápadně štíhlá a úzká koruna ho činí nepřehlédnutelným. Dub je přitažlivý po celý rok. Na jaře se probouzí prostřednictvím svěže zelených lístků, které v průběhu dalších týdnů ztmavnou. Na podzim se listy krásně zbarví dozlatova a poté již hnědé listy se udrží na stromě přes celou zimu. Dub byl vysazen po první světové válce při zakládání zdejší parkové úpravy společně s výstavbou vilové čtvrti. Ta původně nesla název Nová Dubeč a historicky patřila k Dubči. Od 6. května 1960 již jako Běchovice II. byla přičleněna k Běchovicím. Ulice Litožnická, ve které dub roste, se jmenuje po Litožnici, což byla kdysi farní ves s kostelem a tvrzí u vrchu Tábor jihovýchodně od Běchovic. Ves vznikla ve 30. letech 12. století a tamější kostel byl zasvěcen sv. Gothardovi. Prvními známými majiteli byli pražští měšťané. Postupem času se prostřídalo několik vlastníků a roku 1506 se tvrz připomíná výslovně jako pustá. Během 16. století byla opuštěna i vesnice, která zanikla včetně kostela a již nikdy nebyla obnovena.

dub letní podzim

V roce 1988 byla lokalita vyhlášena jako přírodní památka z důvodu ochrany soustavy rybníků a přilehlých podmáčených luk a svahů údolí Říčanského potoka. Území je také významným hnízdištěm zejména vodního ptactva. Chráněné území je součástí přírodního parku Říčanka. Stáří dubu je odhadováno na 100 let.

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 4.717', E 14° 36.131'
[GPX]

[MAPY.CZ]