česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Nerudova hrušeň na Petříně

Na úpatí vrchu Petřín v Seminářské zahradě (130 m vzdušnou čarou v prodlužení ulice Hellichova) v blízkosti křižovatky asfaltových cest roste stařičká hrušeň. Statný kmen, jehož obvod měří bezmála tři metry, už poznamenal zub času. Kmen je uvnitř dutý a je možné skrz něj prohlédnout na druhou stranu.

hrušeň obecná kmen

Avšak tvrdé houževnaté dřevo hrušně zaručuje jeho dlouhodobou stabilitu. Nevelká koruna působí malebně. Fotogenická dřevina, zvláště při pohledech směrem na Pražský hrad, není hodnotná jen svým stářím, které je odhadováno na 200 let. Hrušeň je spojována s básníkem Janem Nerudou, kterého zajisté pamatuje a byla po něm i pojmenována. Český spisovatel se narodil v roce 1834 na Malé Straně nedaleko odtud v dnes již zrušených újezdských kasárnách. Rodiště uplatnil ve své literární tvorbě v Povídkách malostranských, jež jsou považovány za jeho vrcholné prozaické dílo. Vytvořil v nich obraz Malé Strany v době před rokem 1848 na základě svých vlastních vzpomínek. Hrušeň je nejkrásnější během dubna, kdy bývá obsypána záplavou bělostných květů.

hrušeň obecná

I v jejím okolí stromy pravidelně rozkvétají. Z původní středověké vinice se Seminářská zahrada postupně od 18. století přeměnila v ovocný sad. Na počátku 20. století navrhl Svatopluk Mocker, pozdější ředitel pomologického ústavu v Troji, nové osázení ovocnými dřevinami a úpravy cestní sítě. Další postupná bloková obměna ovocných výsadeb probíhala v letech 1980–2000. Během této výměny bylo vysázeno 2 734 ovocných stromů.

hrušeň obecná jaro

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 5.042', E 14° 24.040'
[GPX]

[MAPY.CZ]