česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Moruše v ulici Nad Hradním vodojemem na Petřinách

Ve Střešovicích v ulici Nad Hradním vodojemem naproti domu č. 59/67 roste rozložitá moruše bílá. Silný kmen nese bohatě rozvětvenou korunu.

moruše bílá

Tato dřevina je zřejmě nejmohutnějším stromem svého druhu na území Prahy. Zajímavá je svými bělavými až světle narůžovělými plody, které jsou jedlé, avšak nevýrazné a slabé chuti. Morušovník pochází původně z Číny. Celá staletí je však vysazován ve Středomoří nebo teplejších oblastech Evropy. Je jednou z nejdůležitějších krmných rostlin housenek bource morušového.

moruše bílá kmen

Hedvábnictví bylo značně rozšířeno i v Praze. V hradních příkopech a na dalších místech rostly tisíce moruší. Největší rozmach nastal v době panování císařovny Marie Terezie. Ta roku 1751 vydala přísné pokyny k chovu bource, poškozování moruší se dokonce trestalo vězením. Koncem 18. století se ale obchod s hedvábím dostal do krize a většina morušových sadů byla vykácena. Zmizely dílny z Folimanky, Vršovic i Malešic a brzy zůstala v metropoli jediná hedvábnická manufaktura na Hradčanech. V takto nepříznivé době přišel do Prahy italský obchodník Josef Rangheri, který pražské hedvábnictví znovu pozvedl a na konci 50. let 19. století bylo české hedvábnictví na samém vrcholu. Samotný název ulice nám napovídá, že nedaleko vedl od roku 1540 vodovod z libocké studánky na Pražský hrad. Ulice vznikla v roce 1925. Moruše tam však rostla již dříve. Stáří stromu je odhadováno na 140 let.

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 5.550', E 14° 22.357'
[GPX]

[MAPY.CZ]