česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Platan javorolistý v Nádražní ulici na Smíchově

Nepřehlédnutelnou dominantou Smíchova je platan javorolistý rostoucí nedaleko tramvajové zastávky ČSAD Smíchov. Statný kmen s obvodem téměř 4 m a obrovitou korunou dosahující výšky až 25 m zajisté upoutá každého přijíždějícího ke smíchovskému nádraží.

Platan javorolistý

Platan javorolistý, který k nám byl dovezen jako exotická dřevina v 18. století, rostl u někdejší usedlosti proti Císařské louce. Ta nesla název Červená zahrada (čp. 193) a byla tvořena dvěma velkými budovami ve tvaru písmene E. K nim přiléhala obhospodařovaná zahrada. Podle stabilního katastru byl majitelem objektu Jindřich Herz. V 80. letech 19. století patří rodině Zintlově a ve dvacátém století firmě Hrůza a Rosenberg. Budova byla zbořena na začátku 20. století a místo ní byla postavena nová. Platan, kterému je nyní zhruba 150 let, je zajisté pozůstatkem z výsadeb u někdejší usedlosti. Na někdejší zahradu navazovaly louky táhnoucí se až k břehům Vltavy. Původně se toto území nazývalo Královská louka. Byl to široký břeh, na němž se pravděpodobně konala velká korunovační hostina Václava II. roku 1297. V 19. století se louka stala oblíbeným výletním místem Pražanů a konaly se zde společenské akce a sportovní zápasy včetně dostihů. Ostrovem se Císařská louka stala uměle vytěžením zeminy ze západní poloviny louky v letech 1899–1903, když zde byl budován smíchovský přístav, původně nazývaný přístav císaře Františka Josefa.

Platan javorolistý kmen

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 3.370', E 14° 24.557'
[GPX]

[MAPY.CZ]