česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Měsíční údolí

Rokle Měsíčního údolí je založena v šikmých vrstvách (při lužické poruše) korycanského souvrství na úpatí Kozákova východně od Vesce. V místním lomu dosud probíhá příležitostná těžba. Odkryty jsou tu šikmo uložené pískovcové vrstvy, ukloněné k západu. Mocnost vrstvy pískovce je až 7,1 m. Třicetimetrové stěny kaňonu se k sobě přibližují a končí v uzávěru zvaném Vrata. Tu a tam je doprovázejí štíhlé skalní věže a jeskyně, některé pseudokrasové (Babí pec, Kudrnáčova pec), jiné, uměle vytvořené lidskou rukou. Bohatý je zde paleontologický obsah. Rezavě šedé, středně zrnité, místy až hrubozrnné, jílovité pískovce se silnou příměsí limonitu, který v nich vytváří nepravidelné smouhy až krusty obsahují především tyto zkameněliny : Turritella granulata, Cardium productum, Protocardia (Protocardia) hillana, Chama lenticularis, Gervillia kozakoviensis, Neithea aequicostata, Neithea quinquecostata, Chlamys (Aequipecten) acuminata, Pecten sp., úlomky schránek ústřic rodů Rhynchosteron, Ostrea, Exogyra a četné ichnofosilie.

Měsíční údolí

GPS pozice

N 50° 35.950', E 15° 14.718'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz