česky <<< >>>

Významné stromy Prahy

Lípa svobody v Dubči 

V městské části Praha-Dubeč na bývalé návsi roste pozoruhodná lípa. Nápadná je svým dlouhým rovným kmenem rozvětvujícím se v protáhlou korunu.

Lípa svobody

Byla vysazena v roce 1928 jako lípa svobody při příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky. Lípa dominuje veřejnému prostranství, kde se dříve odehrávalo hlavní obecní dění. Je to rozlehlý svažitý lichoběžníkový prostor s výrazně protaženým severozápadním rohem, kudy sem pravděpodobně vstupovala dálková cesta sestupující k brodu přes Říčanský potok. Severní strana někdejší návsi je lemována řadou dochovaných statků, obrácených štíty do prostoru náměstí (č.p. 2 – 4, 76). Na východní straně býval panský dvůr (dnes je na jeho místě dům s pečovatelskou službou), v jeho severním sousedství stávala nejstarší dubečská škola, založená roku 1757 kněžnou Marií Terezií Savojskou. Prostranství hrdě nese pojmenování po lípě – náměstí U Lípy svobody.

Lípa svobody -kmen

Vrátíme-li se ještě pár desítek let do minulosti, dozvíme se, že lípa byla po řadu let tísněna porostem akátů, které vysadili místní včelaři. Po jejich částečném odstranění v roce 1984 začala dřevina vzkvétat a mohla se rozvinout do dnešní krásy. Až se půjdete do Dubče podívat, všimněte si nedaleko lípy historického kříže, označujícího místo, kde podle legendy stávala šibenice, na které byli popraveni zběhové za třicetileté války. Stáří lípy se pohybuje okolo 90 let.

Lípa svobody -jaro

Lípa svobody -kura

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 3.808', E 14° 35.698'
[GPX]

[MAPY.CZ]