česky >>>

Významné stromy Prahy

Hrušeň obecná na Vítězném náměstí 

V Dejvicích na Vítězném náměstí při začátku Evropské ulice roste nápadná hrušeň. Statný strom s rozložitou korunou je zde skutečnou dominantou. Nejpůvabnější je hrušeň v době květu, kdy se celá zahalí do bílého hávu. Dřevina nám přináší důležité poselství, je totiž posledním stromem zachovaným z bývalé ovocné aleje směřující z Vítězného náměstí ke kostelu sv. Matěje. Celá alej padla zřejmě počátkem 60. let minulého století při další výstavbě areálu vysokých škol.

Hrušeň obecná

Kostel sv. Matěje se nachází na vysokém ostrohu nad Šáreckým údolím. První spolehlivý historický údaj o kostele pochází z roku 1404. Kostel je vybudovaný ve stylu pozdního baroka. Od roku 1972 jsou v něm v době Vánoc každoročně vystavovány perníkové betlémy.

Hrušeň obecná -květ

Zajímavostí též je, že ke kostelu se konaly každoroční poutě, které byly první jarní poutí v Praze. Křížová cesta ke kostelu s dvanácti kapličkami začínala poblíž nynější stanice metra A Hradčanská. Kolem ovocné aleje, jejímž pozůstatkem je tato hrušeň, tak v minulosti chodily každoročně tisíce lidí. Vzhledem k posunu charakteru pouti od náboženského k zábavnímu a zvýšení počtu účastníků, jimž už zdaleka nepostačovalo prostranství před budovou fary, se stánky a pouťové atrakce postupně přesunuly do nižších úseků poutní cesty, zejména pak na dnešní Vítězné náměstí. Kvůli výstavbě dalších budov ČVUT pak byla pouť přesunuta na Výstaviště, kde probíhá každoročně dodnes.

Způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom. Zdravotní stav hrušně je dobrý a její stáří je odhadováno na 180 let.

Dřevina je zařazena v databázi významných stromů Prahy, umístěné na webu Pražské stromy

www.prazskestromy.cz

Odborným garantem projektu, autorem textů a fotografii je Ing. Aleš Rudl.

Projekt „Významné stromy Prahy – Stromy s poselstvím v naučných stezkách do mobilu“ je realizován za podpory HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY www.praha.eu 

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 6.046', E 14° 23.608'
[GPX]

[MAPY.CZ]