česky <<<

Riegrovy sady

Pomník F. L. Riegra

Roku 1913 byl v parku odhalen pomník F. L. Riegra, který je dílem Josefa Václava Myslbeka. F. L. Rieger byl jednou z největších postav českého liberalismu 19. století. Ovlivňoval českou politiku tím, že se angažoval ve prospěch národa nejen v politice, ale i na poli kulturním a hospodářském. Stal se miláčkem národa, nástupcem Františka Palackého, obdivovanou a uznávanou osobností, která přijatelně ztělesňovala představy Čechů o svém představiteli – svým mužným zevnějškem, svými rétorickými schopnostmi i kultivovaným vystupováním. Jeho bronzová socha v nadživotní velikosti je téměř tři metry vysoká a stojí na žulovém stupňovitém cca čtyři metry vysokém podstavci. V energickém postoji a pohledu muže s rukama v bok vyjádřil autor Riegrovo tradiční národní heslo: “Nedejme se!“, které je napsáno i na štítě s českým heraldickým lvem u jeho levé nohy. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších portrétních prací J. V. Myslbeka.

pomník F. L. Riegra

Mapa parkování a bezbariérového přístupu

mobilní mapový portál P2: http://webgis.praha2.cz/…barierovost/?… odkaz na katalogový list: http://mapy.praha2.cz/…vy_sady.html

Stezky do mobilu projektu Parky, sady a zahrady Prahy 2 vznikly za podpory Městské části Praha 2

Základní kontaktní údaje Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600

120 39 Praha 2

Telefonní ústředna: 236 044 111

Fax: 222 510 138

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

Telefonní seznam: http://urad.praha2.cz/appo/card/91

Úřední hodiny většiny pracovišť:

pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

středa 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Centrální podatelna

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

pondělí a středa 08:00–17:30

úterý a čtvrtek 07:30–16:00

pátek 07:30–13:30

více na www.praha2.cz

GPS pozice

N 50° 4.756', E 14° 26.287'
[GPX]

[MAPY.CZ]