česky <<< >>>

Sady Sv. Čecha

Obnova

V září roku 2002 došlo k obnově parku firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., která vznikla v roce 1997 a měla za sebou již jiné úspěšné realizace obnov zahradních ploch. Objednatelem prací byla městská část Praha 2 zastoupená zástupcem starosty RNDr. Karlem Winkelbauerem.

V rámci obnovy zde byla zachována původní struktura parku. Jedná se o plochu protáhlého úzkého obdélníku s osou východ – západ, kde je vkomponována okružní cesta, na západě květinový parter a terasa se stromovým patrem ve tvaru pravidelného rastru. Je zde zastoupeno přes 50 druhů dřevin. Výměra sadů Svatopluka Čecha je 2,96 ha (zhrnujeme-li do této výměry i hřiště školky ve východní části).

Na podélné ose parku byl komponován hlavní průhled. Ten byl však nevhodnými zásahy narušen na východní i západní straně, a tak došlo k jeho celkovému zkrácení asi o jednu třetinu. Půdorysně je plocha parku členěna čtyřmi propojenými okruhy cest pro pěší na části. Po obvodu je plocha parku oddělena od okolních vozidlových komunikací dřevinným obvodovým pláštěm, na jehož složení se podílejí zejména exempláře Tilia cordata (lípy srdčité), Acer platanoides (javoru mléče), Sophora japonova (jerlínu japonského), Celtis occidentalis (břestovce východního), aj. Uvnitř cestních okruhů jsou dřeviny solitérní i ve skupinách. Výrazné seskupení tvoří například Fagus sylvatica f.purpurea ' Atropunicea ' (buk lesní červenolistý) a Aesculus x carnea (jírovec červený).

Park funkčně navazuje na Bezručovy sady a nachází se v blízkosti Riegrových sadů a parku na náměstí Jiřího z Poděbrad. V parku nalezneme v současné době ve východní části plochu určenou pro volné pobíhání psů.

Mapa parkování a bezbariérového přístupu

mobilní mapový portál P2: http://webgis.praha2.cz/…barierovost/?… odkaz na katalogový list: http://mapy.praha2.cz/…a_cecha.html

Stezky do mobilu projektu Parky, sady a zahrady Prahy 2 vznikly za podpory Městské části Praha 2

Základní kontaktní údaje Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600

120 39 Praha 2

Telefonní ústředna: 236 044 111

Fax: 222 510 138

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

Telefonní seznam: http://urad.praha2.cz/appo/card/91

Úřední hodiny většiny pracovišť:

pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

středa 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Centrální podatelna

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

pondělí a středa 08:00–17:30

úterý a čtvrtek 07:30–16:00

pátek 07:30–13:30

více na www.praha2.cz

GPS pozice

N 50° 4.585', E 14° 26.745'
[GPX]

[MAPY.CZ]