česky >>>

Sady Sv. Čecha

Historie

Park se zde nachází již od dob parcelace usedlosti Nigrinka, ke které došlo koncem 80. let 19. století. Půdorys parku zůstal téměř nezměněn, jako je dnes a byl poprvé zaznamenán roku 1890 na plánu města Prahy pod názvem „Růžové sady“. Usedlost Nigrinka tvořila spolu s usedlostí Bál komplex tzv. Kravína a byla zbořena v roce 1893. Sady Svatopluka Čecha vznikly na základě domněnek podle návrhu architekta Františka Josefa Thomayera. Nesou jeho rukopis, nikde však není záznamu o tom, jestli je skutečným autorem parku. Park realizoval vrchní městský zahradník K. Gabriel. Roku 1903 byly sady přejmenovány na Sady Svatopluka Čecha dle českého básníka, prozaika a právníka, který právo opustil a začal se věnovat výhradně literatuře, působil v novinách a časopisech – Světozor, Lumír, Národní listy a Květy, které pomohl založit.

Svatopluk Čech patřil mezi představitele literární skupiny ruchovců. Prosazoval vlasteneckou tvorbu, která navazovala na ideály národního obrození. V roce 1895 odešel do ústraní. Mladí autoři ho však nadále uznávali. Svatopluk Čech zemřel 23. 2. 1908 v Praze. Zajímavostí je, že a zažil pět let pocit jaké je to mít „své pražské sady“. Parky totiž většinou dostávaly svá jména po mrtvých osobnostech.

Za války byla v parku vyhloubena protipožární nádrž, později z ní vzniknul zahradní bazén s vodotrysky. Roku 1980 byla v západní části parku zbudována větrací šachta metra a díky ní došlo, dle některých odborných studií, ke stržení podzemních vod. Tím postupně docházelo k rychlému rozpadu stromoví a keřoví. Většina dřevin byla tak na přelomu tisíciletí přestárlá a vyschlá a rychle se rozpadala. Dřeviny byly místy dosazovány, ale nestačilo to. Roku 1924 byl do parku umístěn bronzový pomník s kamenným podstavcem, monumentální socha Svatopluka Čecha od Jana Štursy, který pojal své dílo jako celofigurovou stojící postavu poety k němuž se snáší Genius s oslavnou ratolestí. Rok dokončení pomníku se shodoval s jeho osazením na své místo. Pomník byl autorovo poslední význačné dílo.

socha Svatopluka Čecha

Mapa parkování a bezbariérového přístupu

mobilní mapový portál P2: http://webgis.praha2.cz/…barierovost/?… odkaz na katalogový list: http://mapy.praha2.cz/…a_cecha.html

Stezky do mobilu projektu Parky, sady a zahrady Prahy 2 vznikly za podpory Městské části Praha 2

Základní kontaktní údaje Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600

120 39 Praha 2

Telefonní ústředna: 236 044 111

Fax: 222 510 138

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

Telefonní seznam: http://urad.praha2.cz/appo/card/91

Úřední hodiny většiny pracovišť:

pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

středa 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Centrální podatelna

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

pondělí a středa 08:00–17:30

úterý a čtvrtek 07:30–16:00

pátek 07:30–13:30

více na www.praha2.cz

GPS pozice

N 50° 4.613', E 14° 26.907'
[GPX]

[MAPY.CZ]