česky >>>

Havlíčkovy sady

Park - všeobecně

Havlíčkovy sady byly budovány od roku 1871 jako soukromé sídlo rodiny zámožného stavebního podnikatele Moritze Gröbeho. Autorsky se na něm podíleli nejvýznamnější soudobí architekti, umělci, umělečtí zahradníci a stavitelé, jako například Antonín Barvitius a Josef Schulz.

Oáza klidu

Na pozemcích parku se původně na zdejších slunných stráních nacházely vinice, založené Karlem IV. roku 1356, dle jeho nařízení, které znělo, že se v okruhu 3 mil od Prahy se musí pěstovat víno, těmto místům se pak říkalo „Hory viničné“. V průběhu následujících staletí, kdy pozemky M. Gröbe koupil,zde stály již dvě hospodářské usedlosti Horní a Dolní Landhauska.

Moritz Gröbe tak nechal vzniknout na zpustlém viničním vrchu během necelých dvou desetiletí mistrovsky skloubený celek převážně novorenesančních staveb s hlavní dominantní vilou, rozsáhlou romantickou grottou (umělou jeskyní) s přilehlým umělým horským jezírkem, zahradami s četnými „cizokrajnými“ dřevinami, příkře svažitou terasovitou částí a vinicí. Vzniklý areál, obecně nazývaný Gröbovka se pak ve své době dlouho těšil neskrývanému obdivu a všeobecnému uznání veřejnosti.

Romantizující chodníčky

Po smrti Gröbeho (v roce 1891) jeho dědicové areál neužívali, na jeho údržbu si vydělávali provozováním zahradnictví a zpoplatněním vstupu do parku pro veřejnost. Na čas také prostor pronajali císařské rodině Habsburků.

V roce 1905 vykoupila vinohradská obec od Gröbeho dědiců celý areál „Gröbovky“, aby jej zachránila před jeho rozprodáním na stavební parcely pro rozvíjející se Vinohrady. 16. 5. 1906 zpřístupnila vinohradská obec po nejnutnějších úpravách parkovou část areálu veřejnosti pod názvem „Havlíčkovy sady“.

V roce 1964 jsou Havlíčkovy sady se všemi zdejšími stavebními objekty, terasami, opěrnými zdmi a oplocením vyhlášeny nemovitou kulturní památkou.

Jezírko

V roce 1999 je celý areál svěřen do péče městské části Praha 2, která od této doby začala usilovat o jeho co nejvšestranněji hodnotnou a prospěšnou obnovu tak, aby mohl park i nadále sloužit k odpočinku a relaxaci.

V současné době se v areálu parku nachází Gröbeho vila, Kavárna Pavilon Grébovka, vinice, viniční sklípek a Viniční altán, usedlost Dolní Landhauska, ozdobná grotta a dětské hřiště u hlavní brány. Vzhledem k celkové zchátralosti parku proběhla od roku 2001 rozsáhlá rekonstrukce areálu, která zahrnovala i obnovu zeleně a cest.

Park je označován za dendrologicky hodnotný. Nachází se zde 120 druhů domácích i exotických dřevin. Žije tu 25 druhů ptáků, z nich 12 druhů zde hnízdí.

Mapa parkování a bezbariérového přístupu

mobilní mapový portál P2: http://webgis.praha2.cz/…barierovost/?… odkaz na katalogový list: http://mapy.praha2.cz/…vy_sady.html

Stezky do mobilu projektu Parky, sady a zahrady Prahy 2 vznikly za podpory Městské části Praha 2

Základní kontaktní údaje Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600

120 39 Praha 2

Telefonní ústředna: 236 044 111

Fax: 222 510 138

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

Telefonní seznam: http://urad.praha2.cz/appo/card/91

Úřední hodiny většiny pracovišť:

pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

středa 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Centrální podatelna

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

pondělí a středa 08:00–17:30

úterý a čtvrtek 07:30–16:00

pátek 07:30–13:30

více na www.praha2.cz

GPS pozice

N 50° 4.239', E 14° 26.689'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Taggmanager, o.s.
5.května 72, Praha 4
Tel.:241403480
e-mail:servus@taggmanager.cz
http://www.taggmanager.cz