česky english deutsch <<< >>>

Rozhledny a vyhlídky

Kozákov

Kozákov (744 m) je součástí Ještědsko-kozákovského hřbetu. Vznikl vyzdvižením podél lužické poruchy před 5 mil. let a je tvořen staroprvohorními fylity, horninami karbonu a permu, křídovými pískovci a třetihorními čediči. V mladších prvohorách vznikly i malé uhelné slojky. Sopečnou činnost v mladších prvohorách dokládá výlevné těleso tzv. mandlovcového melafyru ve Votrubcově lomu. V dutinách melafyru vykrystalizovaly různé odrůdy křemene, acháty, jaspisy, chalcedony, zeolity atd.

Achát

Kozákovské kameny využívali již pravěcí lovci. Druhohorní křídové pískovce, např. v „Měsíčním údolí“, byly tektonickými pohyby vyvlečeny do šikmé polohy. V uloženinách sladkovodního cenomanu se u Radostné studánky vyskytla poloha hnědého křídového uhlí. Na západním svahu Kozákova dosahují druhohorní pískovce nejvyšší polohy v celém kraji (667 m n. m.). Nejmladší sopečná činnost proběhla v třetihorách. Čedičové výlevy pokrývají část severního svahu. Tefry představují objemově jen asi 5 % produkovaných hmot a objevují se na začátku a uprostřed sopečné aktivity. Ve vrcholové části Kozákova stejně jako v kráteru u Prackova lze najít sopečné bomby, v čedičích jsou nejlépe vyvinuty tzv. olivínové pecky.

olivín

Nejvyšší vrchol Českého ráje přitahoval i stavitele. Původně měla být na Kozákově postavena mohyla Františka Ladislava Riegra (†1903). Nedostatek finančních prostředků, světová válka a vznik Československa vyústily v rozhodnutí vystavět v letech 1926–1928 na vrcholu turistickou chatu. Restauraci a dřevěný přístavek, uvažovaný jako místo pro expozici věnovanou Riegrovi, strávil 19. 5. 1964 požár. Klub českých turistů se zasloužil o rekonstrukci chaty zpět do meziválečné podoby. V roce 1994 byla navíc několik kroků od chaty veřejnosti zpřístupněna nová 40 m vysoká rozhledna.

Riegrova chata

Užitečné informace

Externí odkazy

http://www.kct.semily.cz/

GPS pozice

N 50° 35.657', E 15° 15.821'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz