česky <<< >>>

Kunčice pod Ondřejníkem

Ondřejník - Skalka

Táhlý hřeben mezi Skalkou a Ondřejníkem je nápadnou krajinnou dominantou. Od hornatiny Moravskoslezských Beskyd je masiv Ondřejníku výrazně oddělen především na J a V straně sníženinou Frenštátské brázdy. Nejvyšším vrcholem samostatného masivu Ondřejník je Skalka (964 m), která nabízí krásné výhledy na Radhošťskou hornatinu (Smrk, Kněhyni, Malou a Velkou Stolovou horu, Pustevny, Radhošť). Na svahu Skalky se nachází stejnojmenná PR, tvořená převážně jedlobukovým porostem starým až 180 let, místy s charakterem pralesa. Geomorfologicky Skalka patří do subprovincie Vnější Západní Karpaty, celku Podbeskydská pahorkatina. Celé Vnější Západní Karpaty jsou budovány zvrásněnými souvrstvími tzv. karpatského flyše, kde se střídají polohy tvrdých pískovců a slepenců s měkkými jílovci. Kluzké jílovce, svažitost terénu aj. jevy měly za následek svahové sesuvy. Masivním strmým sesuvem je modelováno také úbočí Skalky. Odsedání pískovcových bloků dalo vzniknout pseudokrasovým jeskyním. Na rozdíl od těch krasových, dosahují sekundární pseudokrasové jeskyně menších rozměrů, bývají těžce přístupné a chybí v nich klasická krasová výzdoba. Poskytují cenné informace o gravitačních pohybech (sesuvech a skalním řícení) nebo útočiště mnoha druhům živočichů. Při vrcholu Skalky se tyčí mohutné kamenné bloky, které daly podnět ke vzniku legendy. Podle ní zbojník Ondráš ukrýval svůj lup do podzemí Lysé hory, kam prokopal ze Skalky chodbu a její vchod zavalil právě těmito balvany. Podle pověstí zde v lesích žili dva loupežníci, krutý a loupeživý rytíř Ondřej a dobrotivý zbojník Ondráš. Po kom z nich byl Ondřejník nakonec pojmenován, těžko říct. Masiv Ondřejníku byl kdysi prostým lidem považován za nebezpečné místo, kde se slétávají čarodějnice a obcují s ďáblem. Obyčejného smrtelníka by prý v době čarodějnických rejů uštvaly a zaživa roztrhaly. Dále po modré značce stojí turistická chata s kaplí sv. Antonína Paduánského z 30. let 20. st., u které se pravidelně každý rok na svátek sv. Antonína koná pouť. Mezi Ondřejnickým sedlem a chatou se nachází dnes již opuštěný a zarůstající lom.

GPS pozice

N 49° 33.177', E 18° 18.042'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://