česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Mayrau

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Hornický skanzen Mayrau se řadí k industriálním pa­mátkám mimořádného významu. Jeho dvě těžní věže jsou symbolem tvrdé hornické práce, lidského umu a především dovednosti našich předků. Historicky vzácný areál se snaží zachovat model posledního pracovního dne. Prohlídka je postavena na pomyslné cestě havíře a dokonce právě bývalí havíři zde dnes provázejí.

Budovy Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích

Od cechovny prochází návštěvník čisté a špinavé koupele až na náraziště jam, kde havíři sfárali do šachty. Obě jámy byly po ukončení těžby v roce 1997 zasypány, reálnou ukázkou dobývacích metod je však možné projít ve 110 m důlních chodeb pod kopcem Homole. Důl byl pověstný svými důlními ohni, otřesy a velmi obtížnými geologickými podmínkami. K výcviku báňských záchranářů sloužil objekt dýmnice se simulovanými závaly a průlezy v různých úrovních.

Industriální krajina Kladenska v roce 1910

Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží dochovaný soubor tří těžních strojů. Unikátní secesní parní těžní stroj Ringhoffer Smíchov z roku 1905, je předváděn návštěvníkům v pohybu. Dalším zajímavým parním těžním strojem je Ruston Praha systému Koepe, také z roku 1905, a nakonec elektrický těžní stroj Škoda z roku 1932. Skanzen předvádí návštěvníkům komplexní činnost uhelného dolu založeného ještě Pražskou železářskou společností v roce 1874. Jámy Mayrau a Robert byly hluboké 527 metrů a důl pojmenován po Kajetánu Mayerovi, svobodnému pánu z Mayrau. Významnou osobností v historii dolu byl závodní Ing. Jan Karlík, který má na svědomí vynález Karlíkova tachografu, bezpečnostního zařízení, které se rozšířilo do celého světa.

Secesní parní těžní stroj Ringhoffer Smíchov z roku 1905

Haldy představují nový umělý prvek v krajině, jehož hodnocení se pozoruhodně proměnilo. Tak jako se třeba v 18. století začala vysoce oceňovat horská a lesní krajina, do té doby považována za ukázkový příklad šeredna, tak je rázu postindustriální krajiny Kladenska přiznávána hodnota nové přírody. Pro estetický rozměr této nové přírody byl důležitý interdisciplinární přístup, kde se spojila biologie s dalšími přírodními vědami a došlo k dialogu s humanitními disciplínami jako je historie a dějiny umění. Halda – umělé místo krajiny vytvořené člověkem – je představeno jako obohacení geologické morfologie, ostrov biologické rozmanitosti, prostor společenské svobody – jakási země nikoho. Krajina holin, nízkých porostů s křovinami, ale i nepřístupných terénů, kde nikdo dlouho nebyl, kde rostou podivné rostliny, houby, je možné nalézt typicky kladenské nerosty, asi jako někde v národním přírodním parku.

Těžní věž a budovy bývalého Dolu Mayrau

Poslední dominantní haldy celého Kladenska jsou komolý kužel Dolu Tuchlovice a stolová hora buštěhradské haldy. Obecně se však všechny haldy staly symbolem hornické a dělnické historie kraje a zvláštním krajinotvorným prvkem. Spolu s technickými památkami mají podobný význam jako středověký hrad či barokní kostel. Haldy jsou svérázné, svobodné, divoké, i obyčejné – to vše dohromady tvoří novou pozoruhodnou přírodu, umělou krajinu, místo paměti a historie. Na první pohled by se mohlo zdát, že haldy hlušiny po těžbě černého uhlí jsou v kladenské krajině negativním prvkem. Naštěstí tomu tak není. V letech 2003 – 2005 provedl tým odborníků rozsáhlý přírodovědný průzkum hald (Projekt Vav 640/10/03 „Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním“). Pozornost byla věnována vlastnostem hald, procesům, které se na nich odehrávají a především rozmanitým organismům, které na haldách našly útočiště. Závěr vědců byl jednoznačný: haldy velmi často tvoří oázu divoké přírody v okolní zemědělské krajině. Podobně jako například louky nebo rybníky představují člověkem vytvořený, ale přesto ceněný biotop. Jsou zároveň lidským dílem i plnokrevnou přírodou a nelze je proto hodnotit jinak, než jako zřejmé a mnohostranné obohacení krajiny, které si zaslouží péči, zušlechťování a ochranu. Halda dolu Mayrau není v tomto směru výjimkou, a proto přijměte pozvání k procházce po naší naučné stezce.

Užitečné informace

Užitečné informace

GPS pozice

N 50° 9.954', E 14° 5.047'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz