česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Mayrau

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Dnešní Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně vzniklo jako městské muzeum na sklonku 19. století. Impulsem ke vzniku muzea bylo zbourání kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně roku 1897. Sochy, obrazy, bohoslužebné předměty, části oltářů, náhrobky Kladenských z Kladna a Žďárských ze Žďáru a stará gotická okna pocházející z tohoto kostela se následně staly základem muzejních sbírek.

V letech 1935 – 2007 bylo muzeum umístěno v kladenském zámku a neslo jméno po jednom ze svých zakladatelů řídícím učiteli Antonínu Sládečkovi. Po druhé světové válce se muzeum stalo okresním a několikrát změnilo svůj název. Od roku 2003 je příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem. Od dubna 2008 sídlí v bývalé ředitelské vile Pražské železářské společnosti poblíž areálu kladenských hutí.

Budova Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

V roce 2010 se pobočkou muzea stal Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, který je jednou z posledních dochovaných památek hornické minulosti Kladenska. Od roku 2012 je pobočkou muzea také atypický bunkr A4/51 umístěný pod silnicí z Bratronic do Dolního Bezděkova, který byl součástí vnitrozemské pevnostní linie zvané Pražská čára. Muzeum také zajišťuje prohlídky národní kulturní památky Slovanské hradiště Budeč v Zákolanech. Zde se nachází nejstarší dochovaná stavba v České republice – rotunda sv. Petra a Pavla z přelomu 9. a 10. století. Muzeum nabízí tři dlouhodobé expozice mapující historii Kladenska od pravěku do konce 19. století.

Exponáty vystavené ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně

Expozice Pravěk Kladenska představuje archeologické nálezy od mladší doby kamenné (zhruba 5000 let před n. l.) do období raného středověku, kdy na Kladensku vyrostla dvě přemyslovská hradiště – Budeč a Libušín. Ze staršího období zaujme především výbava keltského hrobu z Makotřas a také polotovary keltských švartnových náramků, které se z Kladenska a Novostrašecka vyvážely až do západní a jižní Evropy. Z libušínského hradiště pocházejí zajímavé kresby jezdců a koní na kamenech z nejmladší hradby, v souvislosti s Budčí je připomenuta i další historie tohoto místa včetně oslav 1000 let budečské rotundy v roce 1905 a národních svatováclavských poutí na Budeč pořádaných od roku 1990.

Další expozice je věnována především období baroka, které je v Kladně spojeno s řádem benediktinů z Břevnova a osobností opata Benno Löbla a stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ti se zasloužili o přestavbu kladenského zámku do barokní podoby, o postavení Mariánského sousoší na náměstí a založení barokní kaple sv. Floriána, která ale byla kvůli smrti obou stavebníků dokončena až po více než sto letech.

Třetí část expozice připomíná období od Váňova nálezu uhlí, které zahájilo obrovský růst Kladna, které se díky tomu v roce 1898 stalo královským horním městem. V dalších sálech jsou pořádány krátkodobé výstavy věnované historii, přírodě i výtvarnému umění především kladenského regionu. Víceúčelový sál je kromě krátkodobých výstav využíván i pro školní programy, které muzeum nabízí jako doplněk výuky (např. Cesta do pravěku, Cesta do středověku, Cesta do 19. století), přednášky a další akce. Pro badatele je k dispozici odborná knihovna se studovnou. Turisté mohou také v počítačovém infokiosku ve vstupní hale získat další informace o zajímavostech kladenského regionu a u pokladny si zakoupit publikace a různé propagační předměty. Ty jsou k dispozici i v internetovém obchodě na webových stránkách muzea.

Exponáty vystavené ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně

Užitečné informace

Užitečné informace

Úterý – neděle: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 Pondělí zavřeno

GPS pozice

N 50° 9.959', E 14° 5.051'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz