česky english deutsch <<< >>>

Těžebna písku Jeniněves

Společenstva rostlin

Východní lem a části severního a jižního lemu těžebny tvoří lesní porosty. Na východě s převahou borovice lesní, na severu a jihu s dominantním dubem letním a dubem zimním. V příměsi se objevují bříza bělokorá, trnovník akát, třešeň obecná, višeň turecká, jabloň domácí, hrušeň obecná, ořešák královský, pajasan žláznatý, topol bílý, topol osika a topol černý vlašský.

V keřovém patru je slivoň trnka, hloh jednosemenný, bez černý a růže šípková. Větší část dna těžebny je bez vegetačního krytu. Jedná se o typický příklad biotopu vytvořeného člověkem, na kterém se díky nízké úživnosti substrátu až v delším časovém horizontu vyvíjí vegetace s pokryvností do 10 %. Části severního a jižního svahu a část dna těžebny jsou pokryty pionýrskými společenstvy bylin a náletových dřevin s jednoznačně dominujícími zástupci rodu vrba. Především se zde vyskytuje vrba jíva, vrba křehká, vrba popelavá a vrba bílá, dále pak vrba nachová a vrba košíkářská. Častou příměsí je topol osika a topol kanadský.

V průběhu biologických a ekologických výzkumů zde bylo zaznamenáno celkem 166 druhů rostlin, z toho 25 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Biodiverzita je tedy značně vysoká. Potvrzena byla přítomnost 19 ohrožených druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR.

Z kategorie silně ohrožené taxony zde roste čistec roční, dejvorec velkoplodý pravý, hlaváček letní, skřípinec Tabernaemontanův a zeměžluč spanilá. Dále zde byly nalezeny druhy bělolist nejmenší, bělolist rolní, blín černý, chrpa chlumní, jetel jahodnatý, mrvka myší ocásek, sporýš lékařský, škarda smrdutá mákolistá a tolice nejmenší z kategorie ohrožené taxony. Z kategorie vzácnější taxony vyžadující další pozornost byly prokázány druhy bodlák nicí, mák pochybný, mochna písečná, strdivka sedmihradská a sveřep japonský.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin

Čistec roční (Stachys annua) je jednoletá, vzácně víceletá bylina z čeledi hluchavkovitých. Severní hranice rozšíření sahá od Francie, přes Německo a Ukrajinu až k Uralu. Na jihu se vyskytuje po střední Itálii, střední Řecko, Malou Asii až po Kaspické Moře. V ČR roste velmi vzácně. Vyskytuje se na polích, rumištích, okrajích cest a na vinicích. Preferuje půdy spíše vápnité, neutrální až zásadité. Kvete od června do září. Přímé až krátce vystoupavé, větvené lodyhy vysoké 10 – 40 cm jsou olysalé až pýřité. Listy jsou řapíkaté, lysé nebo krátce chlupaté. Mají vejčitou až kopinatou, tupě špičatou čepel s většími zuby na okrajích. Květenstvím je lichopřeslen s 2 – 8 květy. Květy mají horní pysk plochý, nahoru vyhnutý, bílý s nachovými skvrnkami. Dolní pysk je světle krémový rovněž s nachovými skvrnkami. Plody jsou tvrdky.

Čistec roční – Stachys annua

Hlaváček letní (Adonis aestivalis) je jednoletá bylina z čeledi pryskyřníkovitých. Rozšířen je v jižní a střední Evropě, jižním Rusku, Turecku, Íránu, západní Himálaji a v severní Africe. V ČR roste jen v teplých oblastech. Jedná se o archeofyt zavlečený do střední Evropy zřejmě již v době bronzové. Vyskytuje se na polích a úhorech, na okrajích cest a ojediněle i na skalnatých stráních od nížin až po pahorkatiny. Kvete od května do července. Přímé lodyhy v horní části chudě větvené jsou vysoké 20 – 45 cm. Listy jsou mnohonásobně zpeřené. Květy jsou jednotlivé, přímé. Kalich je přitisknutý ke koruně. Koruna je cihlově červená s tmavou skvrnou na bázi. Plody jsou nažky.

Hlaváček letní – Adonis aestivalis

Skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani) je vytrvalá bylina z čeledi šáchorovitých. Kromě nejsevernějších oblastí roste v téměř celé Evropě, v severní i jižní Africe, v mírných až subtropických oblastech Asie, v Severní a Střední Americe, v severní části Jižní Ameriky, v Austrálii, na Novém Zélandu a na pacifických ostrovech. V České republice roste roztroušeně v nejteplejších oblastech, jinde velmi vzácně. Vyhledává slabě zasolené močály, mělčiny stojatých vod, mokrá slaniska a zavodněné příkopy. Jeho přítomnost indikuje vyšší obsah solí v půdě nebo ve vodě. Kvete od června do července. Bezlisté sivě zelené lodyhy vysoké 50 – 150 cm jsou přímé. Lodyžní pochvy dole bledě hnědé jsou bez čepelí, pouze nejvyšší má krátkou čepel. Jednoduché květenství nazvané kružel je podepřeno listenem, který připomíná pokračování lodyhy. Klásky v kruželu jsou jednotlivé i svazčité 0,3 – 0,8 cm dlouhé. Květy mají dvě blizny. Plody jsou smáčknuté nažky.

Skřípinec Tabernaemontanův – Schoenoplectus tabernaemontani

GPS pozice

N 50° 20.691', E 14° 21.406'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz