česky deutsch >>>

Těžebna písku Jeniněves

Obce Jeviněves a Spomyšl

Obec Jeviněves

Obec se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Mělník, zhruba 11 km západně od Mělníka. Průměrná nadmořská výška obce je 212 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 211 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Jeviněvsi zaujímá rozlohu 5,13 km² (z toho 2,95 km² zabírá orná půda, 0,09 km² zahrady, 0,28 km² ovocné sady, 0,036 km² vinice, 0,047 km² trvalé travní porosty, 1,39 km² lesní pozemky, 0,004 km² vodní plochy, 0,07 km² zastavěné plochy a 0,25 km² ostatní plochy). Na východě s Jeviněvsí sousedí obec Spomyšl a severu obec Horní Beřkovice. V severní a severovýchodní části obce se rozkládají lesní porosty.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374. Byla majetkem pána Peška z Válovic, později za vlády pánů Buškovických v 17. století polovinu katastru s hájovnou a vinicí odkoupil hrabě Chotek. Obec se rozkládá pod vrchem Jevín, na němž stával hrad a později tvrz stejného jména.

Od roku 1947 je obec plně elektrifikována, v roce 1985 byl vybudován vodovod, v roce 2000 byla dokončena plynofikace a v období 2009 – 2013 kanalizace. V místním vinařství se vyrábí kvalitní víno. Uprostřed obce je výraznou dominantou kaštan starý více než 120 let. Pamětihodností je hradiště Hrádek, archeologické naleziště na ostrohu nad vesnicí v lese.

Jeniněves – zdroj: wikipedia.org

Obec Spomyšl

Obec se nachází zhruba 9 km západně od centra Mělníka. Průměrná nadmořská výška obce je 178 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 449 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Spomyšle zaujímá rozlohu 3,59 km² (z toho 2,72 km² zabírá orná půda, 0,09 km² zahrady, 0,22 km² ovocné sady, 0,01 km² trvalé travní porosty, 0,088 km² lesní pozemky, 0,0048 km² vodní plochy, 0,08 km² zastavěné plochy a 0,37 km² ostatní plochy).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1403, kdy je zmiňována existence zdejšího statku krále Václava IV. Byla v majetku různých pánů, mimo jiné Jindřicha Vlinského, Jana ze Smiřic, Lobkoviců, Chotků. Centrální část obce s návsí si díky minimálním stavebním zásahům zachovala svůj vzhled po staletí. Zástavba obce vznikala postupně seskupováním zemědělsky zaměřených hospodářství a stavení kolem návsi.

Od roku 1927 je obec plně elektrifikována, v 70. letech 20. století byl vybudován vodovod, v roce 1997 byla dokončena plynofikace a v období 2008 – 2010 kanalizace s čistírnou odpadních vod. Pamětihodností je židovský hřbitov založený již v polovině 17. století, na němž se pohřbívalo až do začátku 2. světové války.

Spomyšl – zdroj: wikipedia.org – autor: Jan Polák

Těžebna je dostupná po účelových komunikacích z obcí Jeviněves a Spomyšl i ze silnice III. třídy č. 24628 Černouček – Jeviněves – Spomyšl.

GPS pozice

N 50° 20.598', E 14° 21.256'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz