česky english deutsch <<< >>>

Riegrova stezka

Vyvřelé horniny

Z Riegerovy stezky je v hustém stromoví ve strmém svahu jen stěží viditelná skalní věž Myší skála, kterou tvoří třetihorní čedičová hornina (olivinický nefelinit). Úlomky čediče, jako dokladu nejmladší sopečné aktivity, se kutálejí až na Riegerovu stezku. Čedič je jemnozrnná hornina, která obsahuje minerály, jako jsou živce (plagioklasy), olivín, pyroxeny, někdy amfiboly a tmavou slídu (biotit), a také magnetit. Horniny s nízkým obsahem křemíku, jako jsou čedič a gabro, se nazývají bazické. Bazické horniny jsou tmavé, protože obsahují téměř černé minerály železa a hořčíku. Gabro, které se na Riegerově stezce také nachází, chladlo uvnitř Země pomalu. Je tvořeno hrubozrnnými srůsty živců a olivínu. Čedič místy obsahuje větší krystaly olivínu, které se v hornině vyskytovaly již dříve. Jako hornina je jemnozrnný, protože ztuhl rychle. Z bazických láv vzniká nejčastěji právě čedič, jenž představuje více než 90 % všech sopečných hornin. Roztavená hornina vzniká několik desítek až stovek kilometrů pod zemským povrchem, vystupuje z hlubin Země a těsně u povrchu se ochlazuje, tuhne a vytváří čediče.

Vyvřelé horniny lemují stezku

Bazické lávy jsou chudé na oxid křemičitý. Tečou snadněji a vybuchují poměrně mírně. Síla tektonických pohybů a tlak plynů někdy otevře v zemském povrchu výbuchem otvor, z něhož proudí plyny, popel, struska a láva, které vytvoří sopku. Roztavená láva stoupá okolními horninami a vytváří čedičové sopouchy a výlevy. Bazické lávy vyplňují také trhliny, které tvoří v zemské kůře žíly. Vzniklé pevné horniny vyplňují hlavně sopouchy, popel a struska rychle podléhají zvětrávání a odnosu. Stejným způsobem vznikl na zemském povrchu i čedičový suk Myší skála. Ta představuje pozůstatky původního sopouchu, které byly obnaženy erozí.

GPS pozice

N 50° 37.280', E 15° 18.232'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz