česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Prago Tragy

Ekologická sukcese – pokročilé stadium

V jižní části lokality bylo sypání odvalu ukončeno dříve a proces přirozené ekologické sukcese (přirozeného návratu přírody) tak mohl probíhat delší dobu. V počátečních stadiích ekologické sukcese se na plochách s obnaženým substrátem haldoviny charakteristických minimálním množstvím půdy a živin vytvořila pionýrská společenstva rostlin rané sukcese.

Tyto rostlinné druhy se vyznačují schopností velmi rychlého rozšiřování do dalších narušených míst. Vytvářejí velké množství drobných dobře klíčivých semen, většinou přizpůsobených k rozptylování větrem. Jsou světlomilné a dobře snášejí podmínky omezeného množství živin v prostředí s nepravidelným přísunem vláhy a s občasným vysycháním. Protože nedokážou konkurovat jiným druhům, musí rychle růst a rychle konzumovat dostupné zdroje.

Tyto vlastnosti jsou spojeny s vysokou rychlostí:

Společenstva rostlin počátečních stadií ekologické sukcese jsou tvořena jednoletými až dvouletými bylinami a některými nenáročnými druhy keřů a stromů.

Oproti tomu rostliny pokročilých stadií ekologické sukcese mohou být úspěšné proto, že dobře snášejí konkurenci většího množství jiných druhů. Jsou tolerantní k zastínění – jsou schopny růst i při nízké intenzitě světla. Tyto rostliny však zároveň vyžadují větší množství živin v půdě a stálé vláhové poměry. Jsou charakteristické nízkou rychlostí fotosyntézy, respirace i transpirace. Vytvářejí menší množství větších semen. Semena se šíří opadem v nejbližším okolí mateřských rostlin, případně jsou rozptylována živočichy.

Pokročilé stadium ekologické sukcese v jižní části odvalu

Společenstva rostlin pokročilých stadií sukcese jsou tvořena víceletými a vytrvalými bylinami a náročnějšími druhy keřů a stromů – hlohem jednosemenným, dubem letním, dubem zimním, habrem obecným, jasanem ztepilým, javorem klenem, javorem mléčem, lípou malolistou, lípou velkolistou a modřínem opadavým.

Na odvalu Prago Tragy se rostliny pokročilých stadií ekologické sukcese vyskytují v jižní části haldy, kde bylo sypání hlušiny ukončeno nejdříve.

GPS pozice

N 50° 9.944', E 14° 7.701'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://