česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Prago Tragy

Rekultivace území

Od roku 1867 do roku 1970 probíhalo intenzivní sypání odvalu. Odval nebyl rekultivován klasickými technickými a biologickými postupy. Protože zde nebyla provedena technická rekultivace, při níž jsou v terénu těžkou mechanizací odstraňovány všechny vyvýšeniny a jámy s periodickými nebo stálými vodními nádržemi a povrch nebyl překryt vrstvou ornice, zůstal terén odvalu velmi pestrý.

Hromady stavebního materiálu – betonové panely a pískovcový podstavec sochy

Velká různorodost terénu (vysoká geomorfologická diverzita) je základním předpokladem velké rozmanitosti stanovišť (biotopů) hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Na odvalu od ukončení jeho sypání probíhá úspěšný proces přirozené ekologické sukcese neboli přirozeného návratu přírody.

Hromady stavebního materiálu – betonové skruže

Starší část haldy byla pokryta přirozenou náletovou vegetací, v níž dominuje bříza bílá, vrba jíva, topol osika a trnovník akát s příměsí borovice lesní. Ke ojedinělému náletovému ozeleňování dochází i v nejmladší sypané části a na svazích s uměle nebo erozí rozrušenými plochami.

Hromady stavebního materiálu – žulové obrubníky

Postupným odtěžováním materiálu pro různé účely a následným zavážením volného prostoru výkopovou zeminou a stavební sutí byla zdevastována část prvků přirozené náletové vegetace. V jihozápadní části odvalu se nachází černá skládka tvořená hromadami staršího nevyužitého stavebního i jiného materiálu (betonové panely, skruže a trouby, žulové dlažební kostky a obrubníky, pískovcový podstavec sochy). Hromady stavební suti a stavebního materiálu však na druhou stranu slouží jako vyhledávané úkryty pro hmyz, obojživelníky a plazy. V jižní části odvalu zůstaly rozpadající se zbytky technických budov zarůstající bujnou vegetací, které jen podtrhují dojem divoké velkoměstské džungle.

Rozpadající se budovy zarostlé vegetací

Zbytky budovy zarostlé vegetací

Rozpadající se budovy zarostlé vegetací

GPS pozice

N 50° 9.905', E 14° 7.428'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://