česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Prago Tragy

Vodojem – urbanistická dominanta

Na odvalu Dolu Prago Tragy „Na Vysokém“ se nachází zdaleka viditelná budova – vodojem. Jedná se o výraznou dominantu, která spoluutváří krajinný ráz městské části Kladno – Dubí. Autorem vodojemu je architekt Otakar Štěpánek a postavila jej v roce 1941 firma Pittel & Brausewetter, Pra­ha.

Investorem a uživatelem stavby byla tehdejší společnost Poldina huť, která zařízení využívala k zásobování vodou pro náročné procesy výroby ušlechtilé vysokolegované a nerezové oceli. Jedná se o masivní vodojem železobetonové konstrukce. Spodní část je tvořena osmi výklenky, v jednom z nich je vstup do vodojemu. Nad spodní částí je část vyzděná z neomítaných cihel z osmi osvětlovacími okny v kruhovém ostění. Nad neomítanou částí se tyčí osm vystupujících nosných sloupů, které nesou kruhovou horní část s rezervoárem. Mezi jednotlivými sloupy jsou po celé délce dříku úzká obdélníková osvětlovací okna. Plášť rezervoáru je hladký. Střecha je zakončena terasou se zábradlím, lucernou a velkým množstvím antén a vysílačů.

Vodojem je zhruba od 90. let 20. století mimo provoz a postupem času bez potřebné údržby částečně zchátral. Jeho prostory pravidelně využívá k hnízdění poštolka obecná, která zalétá lovit potravu na zemědělsky obhospodařované plochy v okolí odvalu Prago Tragy.

Budova vodojemu architekta Otakara Štěpánka v Kladně – Dubí

GPS pozice

N 50° 9.932', E 14° 7.454'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://