česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Prago Tragy

Geologická charakteristika odvalu

V hlušině odvalu jsou zastoupeny zejména úlomky prohořelých svrchnokarbonských jílovců, pískovců a prachovců. Část materiálu ve spodních partiích odvalu, které zde byly sypány již v roce 1867, pochází z hloubení jámy František Josef. Menší část materiálu se nachází ve vyšších partiích odvalu a pochází z hloubení jámy Prago Tragy.

Prohořelá haldovina

Na různých místech odvalu byl umístěn popel a struska, což jsou vedlejší produkty spalování méně hodnotného uhlí. Část strusky byla nehašená a na haldě postupně prohořívala (červenavé zbarvení), část byla hašená (černé zbarvení).

Ve středním a západním úseku odvalu jsou rovněž přítomny přimíšeniny různorodého materiálu, zejména stavebního odpadu. Materiál prohořelé hlušiny je zrnitostně slabě vytříděný. Převažuje základní jílovito písčitá frakce s úlomky o velikosti 5 až 10 cm. Občas lze nalézt kameny až do velikosti 30 cm.

Hlušina

Povrchová vrstva haldoviny

Na odvalu Prago Tragy byly nalezeny také velmi zajímavé minerály, jako jsou:

GPS pozice

N 50° 10.038', E 14° 7.473'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://