česky english deutsch >>>

Odval Dolu Prago Tragy

Město Kladno – historie a současnost

Statutární město Kladno je největším městem Středočeského kraje a třináctým největším městem České republiky. Ke 31. 12. 2014 zde žilo 68 552 trvale bydlících obyvatel.

Nachází se 25 km severozápadně od Prahy v Kladenské tabuli, která představuje západní část Pražské plošiny, na rozhraní s Křivoklátskou vrchovinou. Průměrná nadmořská výška je 400 m n. m. Centrum (náměstí Starosty Pavla) leží v nadmořské výšce 381 m, nejníže položeným místem je oblast Vrapic pod haldou (283 m n. m.) a nejvýše položeným místem je les Propadník u výjezdu na Smečno (430 m n. m.).

Kladno

Jižní a západní část města se rozkládá v rovinatém území, které tvoří rozvodí mezi Vltavou a Berounkou. Směrem k severovýchodu se odtud začíná zahlubovat několik mělkých údolí. Ve městě nejsou žádné větší vodní toky jen několik potoků. Nejvýznamnější jsou potoky:

Kladno zaujímá rozlohu 36,966 km2. Ve Vrapickém lese na východním okraji Kladna je přírodní památka Žraločí zuby. V těsné blízkosti města jsou i další chráněná území (Vinařická hora, Pašijová draha, Záplavy). Přírodní park Džbán zasahuje do severozápadní části města. Pozoruhodné jsou revitalizované mokřady na Týneckém potoce v lokalitě Čabárna.

Vodní park Čabárna – autor: Čabárna

Poprvé se Kladno zmiňuje v zemských deskách roku 1318. Roku 1847 se českobudějovický podnikatel Vojtěch Lanna stal podílníkem společnosti, která na Kladensku těžila černé uhlí. V roce 1849 s partnery koupil železnorudné doly Salvátor I a II u Nučic a v roce 1854 založil Vojtěšskou huť. V ní v lednu 1855 uvedl do provozu první koksovou vysokou pec v Čechách.

V květnu 1879 byla ve Vojtěšské huti sfoukána první tavba Thomasovy oceli na evropském kontinentě. Zásadní krok pro rozvoj výroby ušlechtilé oceli v Českých zemích učinil v roce 1889 rakouský průmyslník Karl Wittgenstein, když v těsném sousedství Vojtěšské huti postavil ocelárnu. Továrnu nazval Poldina huť (Poldi Hütte) na počest své manželky Leopoldiny. Kladno se tak stalo jedním z nejvýznamnějších průmyslových center Čech a rychle rostlo počtem obyvatel i rozlohou. Těžký průmysl se však významně podílel na poškození zdejšího životního prostředí.

V roce 1996 zprivati­zovaný podnik Poldi SONP Kladno zkrachoval. Nyní zde působí výrobce kabelů Kablo Kladno, pokračovateli tradice značky Poldi jsou Strojírny Poldi, sochorová válcovna Dříň patřící Třineckým železárnám, POLDI Hütte a firma Beznoska vyrábějící chirurgické nástroje a implantáty. V nové průmyslové zóně Kladno-jih sídlí výrobní závod dánské společnosti Lego, továrna japonské společnosti Showa Aluminium Czech a další.

V současnosti se město snaží změnit zažité označení „černé Kladno“ a chce být centrem lehkého průmyslu, zeleně, sportu a hudby. Důkazem je ocenění nejvyšší cenou v soutěži „Město v souladu s  požadavky Evropské unie“ (2000). V Kladně se nachází 10 škol základních, 18 středních, 4 vyšší odborné a 4 vysoké školy.

Územní začlenění odvalu

Základní charakteristika odvalu

GPS pozice

N 50° 9.971', E 14° 7.414'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://