česky >>>

Kamenolom Radobýl

Obec Žalhostice – historie a současnost

Obec Žalhostice se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice, vzdušnou čarou zhruba 3 km jihozápadně od centra Litoměřic. Geografická poloha je 50°31'23“ severní šířky a 14°5'29“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 151 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 539 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Žalhostic zaujímá rozlohu 2,33 km² (z toho 0,37 km² zabírá orná půda, 0,37 km² vinice, 0,23 km2 zahrady, 0,06 km² ovocné sady, 0,20 km² trvalé travní porosty, 0,02 km² lesní pozemky, 0,28 km² vodní plochy, 0,11 km² zastavěné plochy a 0,70 km² ostatní plochy). Na jihu se Žalhosticemi sousedí město Lovosice a obec Mlékojedy, na západě obce Píšťany a Michalovice a na východě město Litoměřice. Jižní hranici obce tvoří část dolního toku řeky Labe. V západní části administrativního území obce se rozkládají ovocné sady, vinice a pole. V severní části je křovinatá step a Přírodní památka Radobýl. Urbanizované území obce je soustředěno kolem silnice II. třídy č. 261 Litoměřice – Žalhostice – Velké Žernoseky – Ústí nad Labem a podél železničních tratí č. 087 Lovosice – Litoměřice a č. 072 Lysá nad Labem – Litoměřice – Ústí nad Labem. Územím obce vede středně náročná žlutě značená turistická trasa Žalhostice – Radobýl – Litoměřice dlouhá 5,5 km. Tato turistická cesta je totožná s trasou Litoměřické vinařské naučné stezky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1319. Tehdy nesla jméno Čahostice podle místního šlechtického rodu. V daném roce ji český král Jan Lucemburský (1296 – 1346) dal Jindřichovi z Pokratic náhradou za finanční prostředky vynaložené na obnovu hradu Kamýk. Název Žalhostice se pro obec užívá přibližně od roku 1854. Ještě v roce 1869 měla obec jen 247 obyvatel a 43 domů. V době největšího rozmachu v roce 1930 zde ve 135 domech žilo celkem 928 obyvatel. Dnes je zde 160 domů a 539 obyvatel. Z vrchu Radobýl zpozoroval 23. 10. 1836 velký požár v Litoměřicích Karel Hynek Mácha. Vyčerpávající účast při jeho hašení, požití kontaminované vody a také neléčený střevní katar byly pravděpodobnými příčinami básníkovy smrti 6. 11. 1836. Mezi vrchy Radobýl (399 m n. m.) a Bídnice (361 m n. m.) v soustavě bývalých hlubinných vápencových lomů se v období 2. světové války nacházela největší podzemní továrna na českém území. Tato pobočka koncentračního tábora Flossenbürg nesla označení B5-Richard a vyráběly se v ní součásti spalovacích motorů pro tanky a stíhače tanků a také elektronky pro naváděcí a radiolokační systémy.

Územní začlenění kamenolomu
 okres: Litoměřice
 obec: Žalhostice
 katastrální území: Žalhostice (794341)
 list mapy: 02–43 (Litoměřice), resp. (02–431)
 souřadnice kamenolomu: 50°31'48.686"N, 14°5'31.543"E Kamenolom je dostupný po žluté turistické trase z obce Žalhostice i ze silnice III. třídy č. 24716 Michalovice – Litoměřice.

Základní charakteristika kamenolomu
 tvar kamenolomu: nepravidelný, ve třech etážích protažený ve směru sever – jih
 plocha kamenolomu: cca 12,6 ha
 nadmořská výška kamenolomu: 399 m n. m.
 druh pozemků: ostatní plocha
 č. parcel: 439/1, 5060/1, 5061/1
 vlastník pozemků: AOPK ČR, město Litoměřice
 rok zahájení těžby: 2. polovina 19. století
 rok ukončení těžby: 30. léta 20. století

Vrch Radobýl v pohledu od Lovosic

GPS pozice

N 50° 31.623', E 14° 5.336'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz