česky <<< >>>

Ze Železnice na Jinolické rybníky

Mladějov

Obec prvně připomínána r. 1352. Prostý pozdně barokní zámek z r. 1769 novobarokně upraven r. 1913, r. 1778 zámek hostil císaře Josefa II. a jeho štáb za války s Pruskem. Gotický kostel sv. Jiljí ze 14. stol. částečně barokně upraven r. 1786. Mohutná dřevěná hranolová zvonice z r. 1793. Barokní fara z r. 1740, socha sv. Linharta z téže doby. Na hřbitově hrob projektanta první koněspřežné dráhy na evropském kontinentě Františka Josefa Gerstnera (1756–1832). Severovýchodně nad Hrdoňovicemi pískovny s ložisky kvalitních sklářských a slévárenských písků, těžba od r. 1938.

Zbytky středověkého skalního hradu se nacházejí na severozápadním okraji Prachovských skal (3 km jihozápadně od Libuně). Zřícenina hradu Pařez stojí na skále připomínající vykotlaný pařez. Tak přišel ke svému jménu. Hrad Pařez založili nejpozději koncem 14. století páni z Pařezu, kteří zde měli své sídlo. V roce 1403 držel hrad Jan z Pařezu. Další zpráva o Pařezu je z roku 1430, kdy byl majetkem Ctibora z Pařezu. Již tehdy však byl hrad zříceninou. S největší pravděpodobností zanikl za husitských válek. Do dnešních dob se z hradu zachovaly kusy zdiva a do skály vytesané místnosti. Pařez byl osídlen i před založením hradu. To dokazují laténské artefakty (asi 5. století př. n. l.) objevené před rokem 1932. Byly nalezeny skleněné korálky, mince, keramika a spona. V letech 1941 a 1942, při vyklízení zříceniny, bylo nalezeno keramické chrastítko a soubor železných předmětů. Z pozdějších dob byly objeveny pražské groše Václava IV. Skalní útvary v okolí hradu jsou založené v běložlutých až bělošedých hrubozrnných kaolinitických pískovcích. Tyto pískovce nejsou příliš odolné, proto dochází k rozpadání ve větší míře než u jiných typů pískovců. Na pískovcových blocích, věžích, a jiných útvarech, vyniká nápadná skulptace skalních stěn, vzniklá kombinací mechanického a chemického zvětrávání pískovců. Různě velké římsovité, mřížkovité či voštinové útvary jsou pro zdejší skalní město velmi charakteristické. Lze zde najít i menší skalní brány, na více místech skalní okna. Podél puklin proniklo v miocénu čedičové magma a utuhlo v podobě žil východo-západního směru.. Zvláště v okolí těchto vulkanitů se setkáme s partiemi železitého pískovce tvaru trubic, které jsou typické pro okolí hradu Pařez. Možné jsou nálezy jader schránek mlže druhu Inoceramus inconstans. Ve zdejší lokalitě se v pískovci nacházejí i jádra schránek dalších mlžů.

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
Tel.:776144441
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz