česky <<< >>>

Kamenolom Kuchařík

Využívání lokality – rekreace a relaxace

Uměle vytvořenou „divočinu“ kamenolomu Kuchařík využívají obyvatelé okolních obcí ke krátkodobé rekreaci a relaxaci. Chodí sem na procházky, venčit psy, jezdí sem na koních, na kolech i na motocyklech. Neorganizovaný motokros v této lokalitě paradoxně nemá negativní vliv, naopak přispívá k narušování vegetačního krytu a k brzdění přirozené ekologické sukcese. Plochy znovu obnaženého substrátu jsou opět obsazovány pionýrskými druhy rostlin a živočichů. Místa se sypkým materiálem jsou například ideálním prostředím pro suchomilné rostliny a blanokřídlý hmyz. Holé plochy společně s okolními již zarostlými vytvářejí pestrou mozaiku biotopů, která je základní podmínkou vysoké biologické rozmanitosti druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Lokalita slouží lidem i k dalším aktivitám. Rodiče se do lomu vydávají s dětmi, které pestrý terén využívají ke svým hrám. Začínající horolezci terén využívají k nácviku základních prvků lezení po skalách. Lom je rovněž vyhledávaným cílem přírodovědců. Geologové zde mohou zkoumat těžbou obnažené a snadno přístupné vrstvy vápencových usazenin a relativně bohaté spektrum nerostů. Biologové a ekologové se soustřeďují na monitoring druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a na výzkumy postupného osídlování těžbou narušených ploch rozmanitými společenstvy organismů v průběhu procesů přirozené ekologické sukcese. Tento lom je často využíván jako atraktivní filmový exteriér. V roce 2002 zde byla natáčena česká pohádka „Nevěsta s velkýma nohama“. Z uvedených faktů vyplývá, že „nehostinný“ charakter území se zjevnými pozůstatky po nedávno ukončené těžbě nerostných surovin lidem nevadí a od návštěv a pobytu v něm je neodrazuje.

Neorganizovaný motokros v kamenolomu Kuchařík

Užitečné informace

.

GPS pozice

N 49° 58.264', E 14° 15.291'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz